Jeugdkampioenschappen: implementatie van een spelersclassificatie-index

Het uitgangspunt

Bij jonge spelers moet de meeste aandacht gaan naar hun ontwikkeling en evolutie. Als Federatie is één van onze belangrijkste doelstellingen dan ook om het spelniveau van onze jonge spelers te verbeteren. Daarvoor organiseren wij opleidingen van hoge kwaliteit (Coach Academy) en moedigen wij clubs aan om hun coaches en trainers op te (laten) leiden.

Maar ook het spelen van competitiewedstrijden speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een speler. In het bijzonder als deze wedstrijden evenwichtig zijn. Het was echter niet ongewoon om bij de jeugd grote scoreverschillen te zien binnen eenzelfde afdeling. Aangezien de indeling van een team in een bepaalde afdeling tot nu toe afhing van de resultaten van het vorige seizoen, konden er verschillen in niveau worden waargenomen van de ene generatie op de andere. Een team moest soms spelen op een niveau dat niet overeenkwam met het eigen niveau, maar met dat van het team dat het vorige seizoen actief was.

Daarom heeft de Federatie gekeken naar mogelijke nieuwe oplossingen om te grote niveauverschillen en monsterscores te proberen vermijden. Deze leveren niet alleen geen spelplezier op, maar beletten ook elke kwalitatieve evolutie. Idealiter laat de nieuwe formule toe dat elke speler op zijn eigen niveau speelt.

Er werd een taskforce belast met de hervorming van de jeugdkampioenschappen. Deze maakte eerst een grondige analyse van de mogelijke opties, alvorens te kiezen voor de invoering van een systeem met individuele spelersindex.

Wat is deze index?

De index is een numerieke waardering die wordt toegekend aan elke speler in de nationale U14 tot U19-categorieën. Deze individuele index wordt voor elke speler berekend op basis van verschillende criteria uit voorgaande seizoenen, zoals: winst, verlies, uit- of thuiswedstrijden, doelpuntenverschillen. Daarnaast wordt er een verschillend ‘gewicht’ gegeven aan verschillende soorten overwinningen. Zo zal bvb. een team dat aan de top staat van de competitie en dat wint tegen de elfde, minder indexpunten opleveren voor haar spelers, dan een elfde die wint tegen de eerste.

De index verzamelt gegevens vanaf de categorie U12. Dit betekent dat naarmate de seizoenen vorderen, de index mee evolueert met de speler en de resultaten die zij/hij met zijn verschillende teams heeft kunnen bereiken.

Om de eerste individuele indexen te bepalen, bij de start van dit project, worden gegevens verzameld vanaf 2018, het jaar waarin Sportlink werd geïmplementeerd. Dit betekent dat de eerste seizoenen na implementatie van de index, de beoogde evenwichten in niveau tussen bepaalde teams nog niet optimaal zullen zijn. Naargelang de seizoenen verlopen, zal dit geleidelijk aan verbeteren.

Om een team in te delen in de afdeling die het verdient, wordt er ook een teamindex toegewezen, dat bepaald wordt door de individuele indexen van de elf beste spelers die deel uitmaken van het team. Een algoritme berekent daarna de beste indeling voor elk team. Met dit systeem speelt elk team op z’n eigen niveau en is het rechtstreeks verantwoordelijk voor de eigen resultaten.

De index maakt het mogelijk om een visie op langere termijn te hebben, wat niet verwaarloosbaar is in termen van opleiding. Bovendien zullen kleine clubs met een sterke generatie, hun team op een goed niveau kunnen laten spelen, zonder dat dit afhankelijk is van de resultaten van een soms veel minder sterk team in het vorige seizoen.

Technologiepartner

Het indexsysteem wordt opgezet door het Nederlandse bedrijf “SciSports”, dat op dit gebied al heelwat ervaring heeft in andere sporten. Belangrijk in termen van goed bestuur: dit bedrijf is volledig onafhankelijk van de Federatie. Zoals hierboven uitgelegd, wordt de individuele index van elke speler berekend met behulp van statistieken en algoritmen, om te streven naar het meest juiste niveau voor een bepaalde speler. Een club heeft dus geen voordeel bij pogingen om het systeem te omzeilen, omdat dit een negatieve invloed zou kunnen hebben op de andere teams in de club.

In dit eerste seizoen van de invoering van de index, zal een monitoringgroep de situatie op permanente basis analyseren, om het systeem eventueel nadien nog te verfijnen.

Het indexsysteem wordt momenteel alleen voor de nationale afdelingen ingevoerd. De doelstelling op langere termijn zou echter ook zijn om het ook te implementeren voor de regionale teams.

Structuur van de nationale jeugdkampioenschappen

U14

Ook hier is het basisprincipe het aanbieden van zo evenwichtig mogelijke kampioenschappen, zodat elk team zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. De structuur verandert dan ook in de tweede ronde van het kampioenschap, om op basis van de resultaten van de eerste ronde zo evenwichtig mogelijke poules te bekomen.  Daarnaast zullen er voortaan 36 teams in de nationale divisies kunnen spelen, in plaats van 24 voorheen. In Nationale 1 start het kampioenschap met twee poules van 12 teams. De Nationale 2 afdeling bestaat uit één poule van 12.

Tijdens de eerste ronde speelt elk team één keer tegen de andere 11 van zijn poule.  In de tweede ronde worden teams opnieuw ingedeeld volgens hun resultaten van de eerste ronde, zodat teams van een gelijkwaardig niveau tegen elkaar kunnen aantreden.

De eerste 6 van de twee poules uit Nationale 1 vormen in de tweede ronde de Ere afdeling. Deze wordt opnieuw in twee poules opgedeeld: Ere A en Ere B. De overige teams uit Nationale 1 worden, afhankelijk van hun rangschikking na de eerste ronde, ingedeeld in Nationale 1, 2 of 3. Bekijk de animatie voor een gedetailleerde uitleg.

U16 - U19

In U16 en U19 worden drie divisies gecreëerd: Ere, Nationale 1 en Nationale 2. Elke divisie bestaat uit één poule van 12 teams. Ook hier spelen dus in totaal 36 teams op nationaal niveau. Elk team komt in de eerste ronde één keer uit tegen de andere teams uit de poule. Vervolgens worden in de tweede ronde, afhankelijk van de resultaten, ook hier nieuwe poules gecreëerd, zodat we teams van een gelijkwaardig niveau tegen elkaar kunnen laten spelen. Zie de animatie voor alle details.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie