Initiator Hockey

WAT ?

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve hockeyers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van hockey teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

TOELATINGSVOORWAARDEN ?

  • Leeftijd: Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

De opleiding ”Initiator Hockey” bestaat uit 2 delen en 4 verschillende modules:

Deel 1: Algemeen Gedeelte

Algemeen Gedeelte Module 1:

De basismodule “Algemeen Gedeelte” is in elk opleidingsniveau ingebouwd en omvat algemene principes en sportwetenschappelijke basiskennis die voor elke sporttak belangrijk zijn. De basismodule “Algemeen Gedeelte” creëert ook eenvormigheid tussen de verschillende sporttakken en wordt steeds sporttakoverschrijdend gegeven, behalve voor het opleidingsniveau Initiator waar een sportspecifieke vertaling wordt gemaakt.

Deel 2: Sportspecifiek Gedeelte

Sporttechnische Module 2:

In deze module worden theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt die betrekking hebben op Hockey.

Didactisch-Methodische Module 3:

In deze module krijgt de cursist didactische principes en methodieken m.et betrekking tot Hockey aangeleerd.

Stagemodule 4:

Hier is het de bedoeling dat cursisten relevante praktijkervaring kunnen opdoen.

HOE INSCHRIJVEN ?

  • Klik op deze link
  • Selecteer Hockey
  • Niveau: Initiator Hockey
  • Kies welke opleiding u wil volgen
  • Inschrijven