Initiator Hockey

Naar wie is deze opleiding gericht?

  • Startende trainers/coaches van U7/U12 (+ eventueel recreatieve elftallen).

Wat kan je verwachten?

  • In totaal 64u cursus, waarvan 52u effectief les + 10u stage op de club.
  • Je leert in te staan voor de initiatie van beginnende en/of recreatieve hockeyers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau
  • Je leert hoe, via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van hockey, je deze beginnende en/of recreatieve hockeyers leerdoelen kunt laten bereiken.

Waarom deze opleiding volgen?

  • Een boeiend en compleet opleidingsprogramma, waarbij alle aspecten van het coach/trainer zijn worden belicht;
  • Een essentiële stap in het verbeteren van de omkadering van jonge spelers;
  • Een steuntje in de rug voor jezelf (meer centjes) en de club (subsidies).

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

  • Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Inhoud opleiding "Initiator hockey"

De opleiding ”Initiator Hockey” bestaat uit 2 delen en 4 verschillende modules:

Deel 1: Algemene gedeelte

Algemeen gedeelte – Module 1:
Dit basismodule is in elk opleidingsniveau ingebouwd en omvat algemene principes en sportwetenschappelijke basiskennis die voor elke sporttak belangrijk zijn. Het creëert ook eenvormigheid tussen de verschillende sporttakken en wordt steeds sporttakoverschrijdend gegeven, behalve voor het opleidingsniveau ‘Initiator’, waar een sportspecifieke vertaling wordt gemaakt.

Deel 2: Sportspecifieke gedeelte

Sporttechnische gedeelte – Module 2:

In deze module worden theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt die betrekking hebben op hockey.

Didactisch-Methodische gedeelte – Module 3:

In deze module krijgt de cursist didactische principes en methodieken met betrekking tot hockey aangeleerd.

Stagemodule 4:

Hier is het de bedoeling dat cursisten relevante praktijkervaring kunnen opdoen.

Waar kan je inscrijven?

Je kan je online inschrijven door