Dopingcontrole na wedstrijd bij ploegsporten – Bijsturing oproepingsprocedure!

Vanaf heden verandert de manier van oproepen bij een dopingcontrole na een wedstrijd bij ploegsporten in Vlaanderen. Wij schetsen hieronder het licht gewijzigd verloop van deze oproepingsprocedure. Op deze manier krijgt de ploegsporter dezelfde rechten en plichten als de individuele sporter.

 • Het controleteam komt aan NA de start van de wedstrijd maar wel vóór de rust
 • Tijdens de rust overlegt de controlearts met de ploegafgevaardigden en maakt praktische afspraken met betrekking tot het dopinglokaal en de plaats van opvang van de te controleren spelers (wachtzaal).
 • De ploegafgevaardigden zijn niet aanwezig op de loting. Per team worden twee spelers gecontroleerd.
 • Er zijn bij de controle evenveel chaperons aanwezig als er spelers worden opgeroepen.
 • Na de wedstrijd wordt elke speler persoonlijk opgeroepen door de chaperon die hem door de controlearts is toegewezen. Na oproep moet de speler onmiddellijk naar de wachtzaal bij het dopingcontrolelokaal gaan.
 • Wel kan elke opgeroepen speler in het bijzijn van de chaperon:
  o zich nog even naar de kleedkamer begeven (identiteitspapieren halen)
  • de pers te woord staan
  • een overwinningsceremonie bijwonen
  • een cool down doen
  • een vertegenwoordiger of tolk opzoeken
  • een medische verzorging krijgen
   maar moet zich uiterlijk binnen het uur melden bij de controlearts

 

 • De speler moet na oproep te allen tijde onder visueel toezicht van de chaperon blijven. Dit betekent dat als de sporter even naar de kleedkamer wil, dit enkel kan als de chaperon hem vergezelt. Het is de taak van de ploegafgevaardigde zijn trainer hiervan tijdig te verwittigen om alle misverstanden te vermijden.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie