COVID – nieuwe maatregelen rond het beoefenen van hockey voor jeugd en volwassenen (VHL)

Sport Vlaanderen heeft op basis van het Ministerieel Besluit het protocol voor de sport aangepast en gepubliceerd (https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf).

Wij willen echter nog het aspect van de ‘densiteitregel’ verduidelijken. De overheid vraagt dat er minimaal 30 m2 per persoon wordt voorzien, om te bepalen hoeveel personen er – in bubbels van 10 – terzelfdertijd in ‘eenzelfde ruimte’ aanwezig mogen zijn. Puur mathematisch zou dit willen zeggen dat er 166 spelers samen op een hockeyveld van 5000 m2 zouden mogen aanwezig zijn. Alhoewel een dergelijk hoge densiteit wettelijk toegelaten is, vinden wij dit niet in lijn met de geest van de geldende maatregelen die erop voorzien is elk contact tussen de bubbels te vermijden.

Daarom bevelen wij als Federatie de eerder gemelde richtlijnen van ‘max. 4 bubbels per veld’ voor trainingen en ‘max. 2 bubbels voor de stages’ aan. Naast het vermijden van de contacten tussen de bubbels, bieden deze richtlijnen éénieder genoeg plaats om op een kwalitatieve manier te trainen, zonder de veiligheid van anderen in het gedrang te brengen. Het is bovendien een natuurlijke en gemakkelijke opdeling van een hockeyveld.

U7-U12 & U13-U19

 • Er mag met contact getraind worden per bubbel van maximaal 10 personen:
  • trainer niet inbegrepen in de 10 personen
  • de trainer moet verplicht een mondmasker dragen en ten allen tijde 1m50 afstand houden
 • Er kunnen verschillende bubbels van 10 personen worden toegelaten:
  • op basis van de afmetingen van een volledig hockeyveld kunnen max. 4 bubbels van 10 toegelaten worden per volledig veld (1 bubbel van max. 10 personen per kwart veld);
  • elk deel van het veld waar een bubbel actief is, moet fysiek gescheiden worden van de andere delen waar de andere bubbels spelen
 • geen contact tussen verschillende bubbels onderling
  • d.w.z. dat interbubbel of interclub wedstrijden NIET toegelaten zijn!

Vanaf 19 jaar

 • De huidige maatregelen die hockey enkel toelaten per bubbels van 4 personen en zonder contacten, blijven van kracht.
 • Indien er een trainer aanwezig is, moet deze inbegrepen worden in de 4 personen.
  • de trainer moet verplicht een mondmasker dragen en ten allen tijde 1m50 afstand houden
 • De Federatie laat max. 6 bubbels van 4 personen toe per volledig veld.
 • Wedstrijden zijn NIET toegelaten!

Sportkampen Krokusverlof

Kinderen tot 13 jaar

Sportkampen tijdens het Krokusverlof zijn toegelaten voor kinderen tot 13 jaar, met contact en per bubbel van 25 personen.

 • Trainers niet inbegrepen in de 25 personen.
  • de trainers moeten verplicht een mondmasker dragen en ten allen tijde 1m50 afstand houden
 • Er kunnen verschillende bubbels van 25 personen worden toegelaten:
  • op basis van de afmetingen van een volledig hockeyveld raden wij  max. 2 bubbels van 25 worden aan per volledig veld
  • de speelzones van de verschillende bubbels moeten fysiek gescheiden worden
 • In geval van verschillende bubbels op hetzelfde veld, mag er geen contact en interactie zijn tussen die verschillende bubbels onderling.
 • Overnachting is niet toegelaten.

Kinderen vanaf 14 jaar en tot en met 18 jaar

Sportkampen tijdens het Krokusverlof zijn toegelaten voor kinderen tot en met 18 jaar, met contact en per bubbel van 10 personen.

 • Trainers niet inbegrepen in de 10 personen.
  • de trainers moeten verplicht een mondmasker dragen en ten allen tijde 1m50 afstand houden
 • Er kunnen verschillende bubbels van 10 personen worden toegelaten:
  • op basis van de afmetingen van een volledig hockeyveld raden wij  max. 4 bubbels van 10 aan per volledig veld
  • de speelzones van de verschillende bubbels moeten fysiek gescheiden worden
  • combinaties van bvb. 1 bubbel van 25 kinderen onder de 14 jaar op een half veld en 2 bubbels van 10 jongeren onder de 19 jaar op elk een kwart veld zijn mogelijk, MITS duidelijke scheiding van de speelzones
 • In geval van verschillende bubbels op hetzelfde veld, mag er geen contact en interactie zijn tussen die verschillende bubbels onderling.
 • Overnachting is niet toegelaten.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie