COVID – nieuwe maatregelen rond het beoefenen van hockey voor jeugd en volwassenen (VHL)

Sport Vlaanderen heeft op basis van het Ministerieel Besluit het protocol voor de sport aangepast en gepubliceerd (https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf). Wij willen echter nog het aspect van de ‘densiteitregel’ verduidelijken. De overheid […]