Departementen

Neem een kijkje achter de schermen van de verschillende departementen binnen de VHL. Secretariaat Team member personal information SecretariaatEMAIL Secretaris-generaal Secrétaire Général Christoph Van Dessel Secretaris-generaalEMAIL Competitie Team member personal information Benoit Coppieters Head of CompetitionEMAIL Team member personal information Michaël Pontus Junior Competition ManagerEMAIL Club support Team member personal information Cindy Vanduffel EMAIL Team […]

Competitie Commissie

De Competitie Commissie heeft als missie het onderzoeken en analyseren van de verschillende kampioenschappen voor volwassenen en stelt indien nodig wijzigingen voor. LEDEN VAN DE COMPETITIE COMMISSIE: Leden: Christophe Bekaert, Frans Van Aart, Fred Van Cautenberg en Jacques Lechat.

Verzekeringsverklaring

In geval van een ongeluk dient u zo spoedig mogelijk het verzekeringsdocument door uw arts te laten invullen.Dit ingevuld document moet vervolgens opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij: Belfius VerzekeringenKarel Rogierplein 11.B-1210 Brussel Verenigingen en vzw’s cover – Belfius verzekeringen Verzekeringspolis VHL – Belfius Aangifteformulier burgerlijke aansprakelijkheid Aangifteformulier lichamelijk ongeval

Jeugd Commissie

Deze raadgevende commissie analyseert en geeft advies over jeugdwerking in samenwerking met de vertegenwoordigers van de federatie.  Hierbij kunnen volgende thema’s aan bod komen: Organisatie van de jeugdkampioenschappen Spelregels en/of organisatie kampioenschap Derogaties Problematieken rond fair-play & ethiek Opvolgen BeGold District project Evolutie van jonge hockeyers en hun omkadering binnen de clubs. In samenwerking met […]

EHB(S)O-koffer en defibrillator

Het bezit van een EHB(S)O-koffer is verplicht onder het KBHB-reglement. De gesloten EHB(S)O-koffer moet aan de rand van het veld liggen of eventueel aan het clubhuis, indien deze zich in de onmiddellijke omgeving van het veld bevindt. VERPLICHTE INHOUD EBH(S)O-KOFFER IJs in de vorm van ijs, ice-packs, cold packs,…Ontsmettingsmiddelen: ISO- bétadine dermicum, voor cutaan gebruikFysiologische zoutoplossing in […]

Kostenraming rampengeneeskunde op grote evenementen

De Commissie stelt voor om via urgentie- en rampengeneeskundespecialisten een kostenraming te laten opstellen voor de aanwezigheid van medische teams (dokter en/of 101 ziekenwagen, evacuatieplan…) tijdens evenementen die een groot aantal toeschouwers aantrekt (internationale competities, play-off finales, …) . Gezien het groeiende aantal toeschouwers bij deze grote evenementen, wordt deze functie van essentieel belang om […]

Aanvraag stijgende en dalende derogaties

Om geaccepteerd te worden moet de derogatie geldig zijn, wat wil zeggen dat de speler voldoende oud moet zijn (cfr. Jeugd Comité) en dat het formulier werd ingevuld door een arts gespecialiseerd in de sportgeneeskunde. Om een correcte evaluatie te kunnen maken van de mogelijkheid van een kind om in een hogere categorie te spelen, […]

Juridisch Comité

Controlecomité Het Controlecomité onderzoekt en beoordeelt alle vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de veldhockeywedstrijden, georganiseerd door of met de medewerking van de Bond, en met de organisatie en alle reglementaire bepalingen ervan. LEDEN VAN HET (OUTDOOR) CONTROLECOMITÉ: Voorzitter: Patrick Coppieters ’t Wallant Leden: Alexandre Lemmens, Gabriel Ghyselen, Marie-Claire Van Der Eecken-Gillard en […]

Medische Commissie

De Medische Commissie hebben als hoofddoel de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Koninklijke Belgische Hockey Bond, te respecteren en te waken over het respect voor de internationale reglementen inzake doping. De commissie gaat voornamelijk na of de bestaande certificaten na een aanvraag voor een stijgende afwijking geldig zijn. Meer bepaald of de leeftijd van de […]

Richtlijnen

Als sporter, op zowel recreatief- als topsport niveau, is het belangrijk goed zorg te dragen voor je lichaam. Hydratatie, voeding, stretching,… hebben allemaal een invloed op je sportieve prestaties, het is dus van groot belang hiermee correct om te gaan. Hieronder vindt u interessante informatie over deze verschillende thema’s: Voeding en hydratatie Stretching en ijsbaden […]