Hockey2School/Push4Hockey – leerkracht, sportfunctionaris of sportpromotor

Wil je als leerkracht, sportfunctionaris of sportpromotor meer informatie over Hockey2School, klik dan hier.

Hockey2School/Push4Hockey – clubs

De Vlaamse Hockey Liga wil haar clubs ondersteunen om hockey initiatieven in de scholen en gemeenten te organiseren om zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan te zetten om zich aan […]

Bijscholingen van leerkrachten

Weinig leerkrachten hebben in hun opleiding de kans gehad om hockey technieken aan te leren waardoor de drempel om veldhockey op school te geven voor sommigen nog te hoog is. […]

Hockey initiaties tijdens de buitenspeeldag, sportbeurzen, …

Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een onbekende sport […]

Hockey initiaties tijdens een MOEV initiatief

MOEV wil alle leerlingen in het Vlaams onderwijs aanzetten tot een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten. In dit opzicht motiveren en ondersteunen de MOEV medewerkers schoolteams bij […]

Hockey initiaties tijdens kampjes georganiseerd door de gemeente of externe partners (via sportdiensten of sportkamporganisaties)

Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een onbekende sport […]

Hockey initiaties op de speelpleinwerkingen (via de jeugddienst)

Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een onbekende sport […]

Hockey initiaties tijdens sportklassen

Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een onbekende sport […]

Hockey initiaties tijdens sportdagen

Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een onbekende sport […]

Hockey initiaties tijdens de naschoolse opvang op school zoals Sportsnack

Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een onbekende sport […]