Secretarissenvergaderingen

Vergadering Clubsecretarissen

Vrijwilligerswetgeving

DE HERVORMING VAN DE VZW WETGEVING: WAT VERANDERT ER EN WAT NIET?

Administratie en ledenbeheer

Secretarissengids Secretarissengids

Financiën

Screencast BTW https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/VHL-screencast-btw-versie-04092018.mp4 Screencast vrijstellingen BTW https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/VHL-screencast-vrijstellingen-btw.mp4 Screencast rechtspersonenbelasting https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/VHL-screencast-rechtspersonenbelasting.mp4 Screencast patrimoniumtaks https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/VHL-screencast-patrimoniumtaks.mp4

Medische Commissie

De Medische Commissie heeft als hoofddoel de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Vlaamse Hockey Liga, te respecteren en te waken over respect voor de internationale reglementen inzake […]

Letselregistratie

Sinds de opstart van de Vlaamse Hockey Liga in 2013 hebben we, in samenwerking met onze ongevallenverzekeraar, een letselregistratie bijgehouden. Tot 31/8/2019 werden de aantallen en de soorten letsels bijgehouden […]

Leeftijdsgrenzen

In 2014 werd er een hervorming van de jeugdcompetitie doorgevoerd waarbij de leeftijdscategorieën werden aangepast bij de jongste jeugd (tot U12) waardoor ze nu, per geboortejaar worden ingedeeld en niet […]

Sportkeuring voor leden

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onder screening te […]

Analyse van de hockey specifieke risico’s

Tandlestels De Medische commissie heeft, op basis van een grondige analyse, bedongen om het dragen van een mondbescherming te verplichten aan ALLE hockeyers en dit vanaf seizoen 2015-2016. Afwijkingen hierop […]

Gezond sporten

Het Gezond Sporten decreet (GES-decreet) heeft tot doel een beroep te doen op eenieders verantwoordelijkheid op het gebied van gezond en ethisch sporten en op die manier bij te dragen […]