Bestuurdersprofielen

Hier vindt u de beschrijving van de verschillende bestuurdersprofielen van de Vlaamse Hockey Liga. Bestuurdersprofielen

Interne werking van het Bestuursorgaan

Op deze pagina vindt u de informatie over de interne werking van het Bestuursorgaan van de Vlaamse Hockey Liga. Interne werking van het Bestuursorgaan Werkplan & Vergaderschema 2021 Werkplan & […]

Statuten

​​​Op deze webpagina vindt u verscheidene documenten terug rond de statuten. Convenant ARBH – LFH – VHL Statuten VHL

Organigram VHL

Op deze webpagina vindt u het organigram van de Vlaamse Hockey Liga  terug. Organigram VHL

Beleidsplan

Op deze webpagina vindt u de verscheidene beleidsplannen van de VHL terug. Strategische en operationele doelstellingen 2021-2024 Financieel plan 2021-2024 Beleidsplan 2021-2024 Jaarplan 2022 Jaarplan 2021 Financieel plan 2017-2020 Beleidsplan […]

Processen-verbaal

Op deze webpagina vindt u de processen-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering, de Gewone Algemene Vergadering en de vergaderingen van het Bestuursorgaan. Algemene Vergadering 2023 Agenda BAV 21 maart 2023 […]

Actuele samenstelling BO met mandaten

​​​Op deze webpagina vindt u de actuele samenstelling van het Bestuursorgaan van de VHL terug met de bijhorende mandaten per bestuurder. Actuele samenstelling van Bestuursorgaan met mandaten

Jaarverslagen

Op deze webpagina vindt u de verscheidene jaarverslagen van de VHL terug. 2021 Jaarverslag 2021 2020 Jaarverslag 2020 2019 Jaarverslag 2019 2018 Jaarverslag 2018 2017 Verslag Raad van Bestuur 2017 […]