Bestuurdersprofielen

Hier vindt u de beschrijving van de verschillende bestuurdersprofielen van de Vlaamse Hockey Liga. Bestuurdersprofielen

Interne werking van de Raad van Bestuur

Op deze pagina vindt u de informatie over de interne werking van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Hockey Liga. Interne werking van de Raad van Bestuur

Statuten

​​​Op deze webpagina vindt u verscheidene documenten terug rond de statuten. Convenant ARBH – LFH – VHL Statuten VHL

Organigram VHL

Op deze webpagina vindt u het organigram van de Vlaamse Hockey Liga  terug. Organigram VHL

Beleidsplan

Op deze webpagina vindt u de verscheidene beleidsplannen van de VHL terug. Beleidsplan 2013-2016 Beleidsplan 2017-2020 Financieel plan 2017-2020

Processen-verbaal

Op deze webpagina vindt u de processen-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering, de Gewone Algemene Vergadering en de Raad van Bestuursvergaderingen. 2019 AV – 16 juni 2019 BAV – 20 maart 2018 2018 BAV – 20 maart 2018 AV – 16 juni 2018 2017 AV – 17 juni 2017 BAV – 21 maart 2017 2016 […]

Actuele samenstelling RvB met mandaten

​​​Op deze webpagina vindt u de actuele samenstelling van de Raad van Bestuur van de VHL terug met de bijhorende mandaten per bestuurder. Actuele samenstelling van Raad van Bestuur met mandaten

Jaarverslagen

Op deze webpagina vindt u de verscheidene jaarverslagen van de VHL terug. 2018 Jaarverslag 2018 2017 Verslag Raad van Bestuur 2017 Verslag Auditor 2017 Jaarverslag 2017 2016 Verslag Raad van Bestuur 2016 Verslag Auditor 2016 Jaarverslag 2016 2015 Verslag Raad van Bestuur 2015 Verslag Auditor 2015 Jaarverslag 2015 2014 Verslag Raad van Bestuur 2014 Jaarverslag […]

Lijst clubs

​​​Op deze webpagina vindt u de lijst terug met alle Clubs die zijn aangesloten bij de Vlaamse Hockey Liga. Lijst clubs VHL