Bestuurdersprofielen

Hier vindt u de beschrijving van de verschillende bestuurdersprofielen van de Vlaamse Hockey Liga. Bestuurdersprofielen

Interne werking van de Raad van Bestuur

Op deze pagina vindt u de informatie over de interne werking van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Hockey Liga. Interne werking van de Raad van Bestuur

Statuten

​​​Op deze webpagina vindt u verscheidene documenten terug rond de statuten. Convenant ARBH – LFH – VHL Statuten VHL

Organigram VHL

Op deze webpagina vindt u het organigram van de Vlaamse Hockey Liga  terug. Organigram VHL

Processen-verbaal

Op deze webpagina vindt u de processen-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering, de Gewone Algemene Vergadering en de Raad van Bestuursvergaderingen. Algemene Vergadering 2020 Actieplan 2020 AV – 02 juni […]

Actuele samenstelling RvB met mandaten

​​​Op deze webpagina vindt u de actuele samenstelling van de Raad van Bestuur van de VHL terug met de bijhorende mandaten per bestuurder. Actuele samenstelling van Raad van Bestuur met […]

Jaarverslagen

Op deze webpagina vindt u de verscheidene jaarverslagen van de VHL terug. 2019 Jaarverslag 2019 2018 Jaarverslag 2018 2017 Verslag Raad van Bestuur 2017 Verslag Auditor 2017 Jaarverslag 2017 2016 […]