Belgian League Heren – promotie van Nationale 3 naar Nationale 2

De KBHB heeft kennis genomen van de uitspraak die het Controle Comité op 4 mei 2020 deed, in het kader van de klacht van twee clubs over de promotie naar de Nationale 2 Heren in de Belgian League.

Ter herinnering: volgend op het vroegtijdig stopzetten van de competitie, wegens de Corona crisis, had de Raad van Bestuur van de KBHB besloten om 3 teams te laten stijgen uit de Belgian League Nationale 3 Heren naar Nationale 2 (Huy, Relax en Vivier d’Oie). Immers, deze 3 teams stonden aan de leiding in hun respectievelijke poules op het einde van de eerste ronde, het moment dat door de KBHB gekozen was om de rangschikkingen op te maken. Dit houdt in dat, voor het seizoen 2020/2021, de Belgian League Heren Nationale 2 zou bestaan uit 13 teams, in plaats van de gebruikelijke 12.

Wat betreft de grond van de zaak, heeft het Controle Comité toegegeven dat, omdat het volledige stopzetten van de competities niet voorzien was in de reglementen van de KBHB, het tot de rol van de Raad van Bestuur behoorde om soeverein beslissingen te nemen in verband met de consequenties van de stopzetting.

In tegenstelling tot wat de clubs die een klacht indienden beweren, wordt in de voornoemde uitspraak erkend dat geen enkel reglementair onderdeel overtreden is door de Raad van Bestuur, en dat de beslissing niet inging tegen de logische en sportieve coherentie en dat de principes van gelijkheid en non-discriminatie niet in het gedrang gekomen zijn.

De beslissing van de Raad van Bestuur werd desalniettemin per uitspraak geannuleerd omdat, met de zorg om juist te handelen in deze moeilijke periode, een lid van de KBHB aan één van de 3 clubs gevraagd had om de wens om te stijgen te bevestigen, alvorens de beslissing van de Raad van Bestuur was bekend gemaakt aan alle clubs. Het Controle Comité heeft geacht dat een dergelijke vraag ‘een schijn van partijdigheid’ heeft gecreëerd.

Volgend op deze uitspraak, heeft de Raad van Bestuur alle clubs uit de stijgers-poule van Nationale 3 geraadpleegd, wat betreft hun al dan niet bereidheid om te stijgen naar Nationale 2.

De Raad van Bestuur van de KBHB is op datum van 7 mei 2020 samen gekomen om een nieuwe beslissing te nemen.  De Raad van Bestuur heeft besloten om als stijgende teams naar Nationale 2 Heren Belgian League, het eerste team van iedere poule aan het einde van de eerste ronde van het kampioenschap 2019/2020 aan te duiden, het is te zeggen Huy, Relax en Vivier d’Oie.

De aanpassing van een serie met 12 teams naar 13 teams in Nationale 2 Heren Belgian League zal goedgekeurd moeten worden door de Algemene Vergadering van de KBHB op 2 juni 2020.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie