MASTERPLAN ARBITRAGE – Taskforces volop aan de slag!

De Federatie en haar Officials Division hadden eind 2021 het plan opgevat om een ambitieus Masterplan Arbitrage uit te werken, dat de clubscheidsrechters, de nationale scheidsrechters, de scheidsrechtercoaches en de […]