Wijziging Officials Committee

De Koninklijke Belgische Hockey Bond en Frédéric Deneumostier hebben in gezamenlijk overleg beslist om hun samenwerking stop te zetten, die werd opgestart in september 2017. Frédéric had het voorzitterschap aangenomen […]