Trainer A

WAT ?

De ‘Trainer A’ staat in het voor het trainen en coachen van competitieve Hockeyers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het internationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport ten einde de sporters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw en mentale begeleiding te laten doorstromen naar het hoogste niveau en topprestaties te behalen.

TOELATINGSVOORWAARDEN ?

 • Kwalificatie : het diploma van ‘Trainer B Hockey’ bezitten of er mee gelijkgesteld zijn.
 • Ervaring: nog te bepalen.

De opleiding ”Trainer A Hockey” bestaat uit 2 delen en 4 verschillende modules:

Deel 1: Algemeen Gedeelte

Algemeen Gedeelte (Module 1):

De basismodule “Algemeen Gedeelte” is in elk opleidingsniveau ingebouwd en omvat algemene principes en sportwetenschappelijke basiskennis die voor elke sporttak belangrijk zijn. De basismodule “Algemeen Gedeelte” creëert ook eenvormigheid tussen de verschillende sporttakken en wordt steeds sporttakoverschrijdend gegeven.
Let wel: de cursist moet eerst geslaagd zijn voor deze Module alvorens hij/zij kan inschrijven voor de sportspecifieke modules!

Hoe inschrijven voor Module 1?

 • Schrijf je hier in
 • Aanmelden bij votas met persoonlijke login en paswoord
 • Klik op “Algemeen Gedeelte”
 • Kies Trainer A
 • Kies een locatie
 • Inschrijven

Deel 2: Sportspecifiek Gedeelte

Sporttechnische Module 2:

In deze module worden theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt die betrekking hebben op Hockey.

Didactisch-Methodische Module 3:

In deze module krijgt de cursist didactische principes en methodieken m.et betrekking tot Hockey aangeleerd.

Stagemodule 4:

Hier is het de bedoeling dat cursisten relevante praktijkervaring kunnen opdoen.

Opgelet: Het opleidingsstramien Trainer A is nog in ontwikkeling.

Hoe inschrijven voor de Sportspecifieke Modules?

 • Klik op deze link
 • Selecteer Hockey
 • Niveau: Trainer A
 • Kies welke opleiding u wil volgen (vanaf 2019)
 • Inschrijven