Procedure gedeeltelijke afgelasting en bespeelbaarheid van de velden

Indien er geen algemene afgelasting wordt afgekondigd,  moet de secretaris van de thuisclub (of een door hem gemandateerde persoon) de beslissing op zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Hij moet de beslissing nemen ten vroegste de dag voordien voor wedstrijden die de volgende voormiddag staan geprogrammeerd, en zo vroeg mogelijk op de dag zelf (om onnodige verplaatsingen te voorkomen) voor wedstrijden geprogrammeerd vanaf de middag.

De secretaris van de thuisclub moet de secretaris van de bezoekende club en de betrokken Officials schriftelijk daarvan in kennis stellen en dit op zijn website vermelden.

De contactgegevens van de clubs kunnen hieronder teruggevonden worden.

Vergeet niet het wedstrijdblad in te vullen door “onbespeelbaar veld” aan te geven op het afgelasting scherm van de App. De termijnen om de wedstrijd te herspelen zijn te vinden in het artikel “ Gedeeltelijke afgelasting” van het sportief reglement van de liga.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie