PERSBERICHT – Zaak van de Argentijnen van Leopold

Het Bestuursorgaan van de KBHB heeft kennis genomen van het besluit van Leopold Club om af te zien van het beroep dat het had aangetekend tegen de uitspraak van het Controlecomité van 28 april jl., waarbij haar twee eerste Eredivisie teams veroordeeld werden tot een forfaitscore voor alle wedstrijden waaraan speler Monja en speelster Albertarrio hadden deelgenomen.

De KBHB wenst er evenwel op te wijzen dat alle in haar reglementen voorziene procedures wel degelijk zijn nageleefd, evenals alle rechten van de verdediging. Zoals altijd is de onafhankelijkheid van de openbare aanklagers en van het Controlecomité nauwlettend gevrijwaard. Het Bestuursorgaan van de KBHB acht het ook van belang eraan te herinneren dat alle regels en procedures die in de reglementen zijn opgenomen democratisch zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de clubs en dat de invoering van artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement (betreffende de toestemming om deel te nemen aan de Belgian League voor burgers uit staten die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte) is geschied op verzoek van de clubs uit Eredivisie.

De KBHB staat uiteraard open voor wijzigingen en verbeteringen van de regels indien een meerderheid van de clubs dat wenst. Wijzigingsvoorstellen kunnen tot 20 dagen vóór elke Algemene Vergadering worden ingediend. Om misverstanden of misbruik van de regel te voorkomen, plant het Bestuursorgaan van de KBHB op de Algemene Vergadering van 18 juni 2022 een voorstel in te dienen om de regels inzake de toegang van niet-EU-burgers tot de Belgian League Dames- en Herenkampioenschappen te wijzigen.

Deze incidenten hebben ertoe geleid dat het imago van het Belgische hockey een knauw heeft gekregen en spelers/speelsters zijn de machteloze slachtoffers geworden van een situatie waar ze geen vat op hadden en die hen zwaar heeft getroffen. Het is nu meer dan tijd om de bladzijde om te slaan en ons opnieuw allemaal te scharen achter de waarden die we allemaal al zovele jaren promoten, zodat de rust in onze sport kan worden hersteld. De schitterende ION Hockey Finals van afgelopen weekend – hand in hand georganiseerd door HC Louvain-la-Neuve, de THL en de KBHB – hebben eens te meer bewezen dat deze waarden van respect, fairplay, gemoedelijkheid, solidariteit en teamspirit (meer dan 650 vrijwilligers!) nog steeds een mooie toekomst voor de boeg hebben!

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie

Hockey Pro League Antwerpen: dag 3

De derde dag van de Pro League-actie in Antwerpen begon met de terugwedstrijd tussen Argentinië en de Verenigde Staten, waarin de Zuidamerikaanse ploeg een verpletterende 4-0 overwinning boekte. In de

Lees meer »