Candriam, Europees specialist in asset management en al meer dan 20 jaar stevig verankerd in België, slaat de handen ineen met de Koninklijke Belgische Hockey Bond.

Als verantwoord activabeheerder willen wij ons in het maatschappelijke leven inschakelen via initiatieven die aansluiten bij onze waarden. Met het hockey delen wij waarden als respect, fairplay en teamgeest, die wij ook verdedigen in de zakenwereld.

Wij zijn dan ook fier op dit partnership, dat perfect kadert in ons streven om Belgische talenten te steunen en aan te moedigen, en om onze nationale en collectieve trots tijdens sporthappenings te stimuleren.