Trainer C Hockey

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van competitieve hockeyspelers en – speelsters (jongeren, adolescenten en volwassenen) op nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van hockey teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n)

 • Leeftijd (worden):
  • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
 • Trainer-coach zijn van een eerste elf tal op nationaal niveau.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan kan je inschrijving bekeken worden door de DSKO via dit pre inschrijvingsformulier:

Vrijstellingen

Eventuele vrijstellingen:

 • Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel – zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel
 • Ben ja al geslaagd voor de ‘Start 2 Coach in Hockey’ dan ben je vrijgesteld voor ‘Basisprincipes rond verantwoord training geven’
 • Ben je al geslaagd voor de ‘Initiator Hockey’ dan ben je vrijgesteld voor ‘Basisprincipes rond verantwoord training geven’ en ‘hockeytechnieken I: basistechnieken’
 • Vrijstellingen o.b.v. FIH diploma kunnen aangevraagd worden via: coachacademy.vhl@hockey.be

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 77 uur opleiding en 18u stage opgedeeld in 4 modules en 12 vakken.

Module 1:

 • Basisprincipes rond verantwoord training geven (15u)
 • Sportpsychologie: basis (6u)
 • Motorisch leren (6u)

Module 2:

 • Introductie tot de opleiding Trainer C Hockey (1u)
 • Opleidingsvisie Hockey I: Train to play (4u)
 • Scouting in Hockey: talentidentificatie (4u)
 • Mental coaching in Hockey I: relaties & verbinding (4)
 • Hockeytechnieken I: basistechnieken (7u)
 • Tactiek in Hockey I: 11 v 11 (7u)
 • Videoanalyse in hockey I: coderen (4u)

Module 3:

 • Trainingspraktijken Trainer C hockey: team training (10u)
 • Wedstrijdpraktijken Trainer C hockey: 11v11 (7u)

Module 4:

 • Club Stage (12u)
 • District Stage (6u)
 • Feedback en reflectie stage (2u)