Trainer B Hockey (146.5 u)

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve hockeyspelers en – speelsters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van hockey, teneinde de hockeyspelers en -speelsters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n)

 • Kwalificatievoorwaarde(n):
  • Kwalificatie: het diploma van ‘Instructeur B Hockey’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.
 • Ervaring:
  • In het bezit zijn van 6 credits*, die verworven zijn door:
   • het volgen van sportspecifieke bijscholingen in binnen- of buitenland** (1 credit per bijscholing)
   • het doceren van ‘Initiator Hockey’, ten laatste het kalenderjaar voor de cursus start (1 credit per 4 uur les theorie/praktijk)
   • het doceren ‘Instructeur B Hockey’, ten laatste het kalenderjaar voor de cursus start (1 credit per 3 uur les theorie/praktijk)
   • het begeleiden van een cursist als stagementor op het niveau ‘Initiator Hockey’ (1 credit per cursist)

* credits starten pas vanaf het moment dat een vorig diploma behaald werd.

** af te stemmen met de Directeur Sportkaderopleiding

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)

Eventuele vrijstelling(en)

 • Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel – zie sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel > Nuttige info voor cursisten.

Volgorde van de modules:

 • Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te worden.

Opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)

 • Tijdens de praktijklessen is aangepaste hockey-kledij en -materiaal vereist.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 146.5 uren (waarvan 50 uren stage) , 4 module(s), en 19 vakken