Trainer A Hockey (295 u)

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en coachen van competitieve hockeyspelers en -speelsters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal/internationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van hockey, teneinde hen via aangepaste sporttechnische, tactische en conditionele trainingsopbouw en mentale begeleiding te laten doorstromen naar het hoogste niveau en topprestaties te behalen.

Toelatingsvoorwaarde(n)

 • Ervaring:
  Aan te tonen via portfolio en intakegesprek met DSKO:
  • Tijdens de afgelopen 4 jaren:
   * minstens 2 seizoenen actief geweest zijn als trainer-coach (T1/T2) van één of meerdere teams op nationaal niveau. Dit kan Be Gold
   U15/U16/U18/U21, Eredivisie-niveau of een nationaal team (top 15) zijn.
   OF
   * minstens 3 seizoenen actief geweest zijn als coach (T1/T2) in Nationale 1 (2de niveau).
  • In het bezit zijn van 12 credits*, die verworven zijn door:
   • het volgen sportspecifieke bijscholingen in binnen- of buitenland** (1 credit per bijscholing (minstens 3u));
   • het doceren van ‘Initiator Hockey’, ten laatste het kalenderjaar voor de cursus start (1 credit per 4 uur les theorie/praktijk);
   • het doceren van ‘Instructeur B Hockey’, ten laatste het kalenderjaar voor de cursus start (1 credit per 4 uur les theorie/praktijk);
   • het doceren van ‘Trainer B Hockey’, ten laatste het kalenderjaar voor de cursus start (1 credit per 4 uur les theorie/praktijk);
   • het begeleiden van een cursist als stagementor op het niveau ‘Initiator Hockey’ (1 credit per 2 cursisten);
   • het begeleiden van een cursist als stagementor op het niveau ‘Instructeur B Hockey’ (1 credit per 1 cursist);
   • het schrijven van een cursustekst op het niveau ‘Initiator, Instructeur B of Trainer B hockey’ (3 credits per cursustekst);
   • het geven van workshops voor de Vlaamse Hockey Liga (1 credit per workshop).
    Van deze 12 credits dient minstens 50% verworven te worden via het volgen van bijscholingen.
    * credits starten pas vanaf het moment dat een vorig diploma behaald werd.
    ** af te stemmen met de DSKO
 • Kwalificatievoorwaarde(n):
  • Kwalificatie: het diploma van ‘Trainer B Hockey’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)

Eventuele vrijstelling(en)

Volgorde van de modules:

 • Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te worden.

Opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)

 • Tijdens de praktijklessen is aangepaste hockey-kledij en -materiaal vereist.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 295 uren (waarvan 120 uren stage) , 4 module(s), en 20 vakken