MASTERPLAN ARBITRAGE – Oproep tot deelname is een enorm succes!

Meer dan 60 mensen stelden zich kandidaat om deel te nemen aan één van de werkgroepen die de Federatie en haar Officials Division willen opstarten om de Belgische arbitrage grondig te herstructureren. Ondertussen zijn de inschrijvingen sinds 1 december afgesloten. Wij verheugen ons erop te zien dat deze voor onze sport belangrijke materie het nodige enthousiasme losweekt bij heel wat mensen.  We kunnen nu aan de slag!

Bewust van het feit dat in onze snel ontwikkelende hockeysport ook de arbitrage parallel moet evolueren, heeft de Federatie en haar Officials Division het project opgevat om een ambitieus actieplan uit te werken. Dit plan moet de scheidsrechters in staat stellen om de uitdagingen waarvoor zij op diverse vlakken komen te staan op kwalitatieve wijze aan te pakken.

Ter voorbereiding van de uitwerking van dit masterplan worden er in de komende dagen vijf werkgroepen in het leven geroepen, die elk een welbepaalde problematiek zullen aanpakken.

  • Werkgroep 1 – beschikbaarheden en opleidingstrajecten voor scheidsrechters
  • Werkgroep 2 – interne en externe communicatie
  • Werkgroep 3 – verloningen van de scheidsrechters
  • Werkgroep 4 – groepssfeer en teamspirit onder scheidsrechters
  • Werkgroep 5 – verbetering van klimaat rond en gedrag tegenover de scheidsrechter

Bij deze oefening leek het ons van cruciaal belang om inspraak te vragen van mensen “op het terrein”, die zelf als scheidsrechters, of als spelers, clubbestuurders of supporters, te maken krijgen met de arbitrageproblematieken. De oproep tot deelname die we een tijdje geleden breed communiceerden, heeft dus heel wat mensen overtuigd om mee hun schouders te zetten onder dit grote project. De “taskforces” worden nu gevormd en zullen in de komende dagen officieel worden opgestart en aan de slag kunnen gaan. Hierover later meer!

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie