Official Committee

Het Official Committee is het uitvoerende orgaan van de Bond dat de arbitrage beheert. Hiervoor heeft het verschillende basistaken te vervullen, waaronder het waarborgen van de kwaliteit van de arbitrage tijdens de wedstrijden, de continuïteit van het aantal scheidsrechters in het oog houden, de reglementen communiceren en de nationale scheidsrechters of de leden via hun aangesloten clubs vormen, op een professionele manier functioneren (juridisch, administratief, budgettering,…), de integriteit en het imago van het arbitrage in België en in het buitenland hoog houden, en, tenslotte, de evaluatie en de opleiding van de scheidsrechters (fysieke prestaties, het beheer, de kennis van de regels en het respect voor het charter).

Het Official Committee is geen scheidsrechtersvakbond, maar een comité dat alle wensen en doelen van de KBHB uitvoert. Dit orgaan wil echter dicht betrokken zijn bij de scheidsrechters en hun welzijn. Het Official Committee is inderdaad het referentieorgaan om hun wensen en belangen te behartigen. Human resource management vraagt enorm veel feeling, tact en sereniteit om evenwichtige beslissingen te nemen m.b.t. de wensen van de Clubs, de doelstellingen van de Bond en de wensen van de scheidsrechters.

Leden en cellen van het Official Committee:

Voorzitter: Frédéric Deneumostier
Project Manager Official: Michael Pontus
Dames: Virginie Hermans & Céline Martin-Schmets
Heren: Xavier Croquey & Jean-Paul Somers.
Jeugd: Frédéric Deneumostier
Coaching: Geoffroy Van Elegem
Elite:  Sébastien Duterme
Internationaal: Vincent Loos
Recruitment: Sébastien Michielsen
Officials: Caroline Van De Leur
Ombudsman: Gregory Uyttenhove

Spelregels

Spelregels Gents Pictogrammen spelregels U10-U12 Pictogrammen spelregels U9 Pictogrammen spelregels U7-U8 Spelregels U14-U19 Spelregels U7-U12

Lees meer »