JAWEL, wij willen een FIJN spel!

Het verhaal vertelt de avonturen van twee vrienden en teamgenoten, Noah en Victor, met een passie voor hockey. Tijdens het spel zullen de twee vrienden helaas het slachtoffer worden van pesterijen op het veld. Noah werd zelfs blootgesteld aan racistische beledigingen. Deze incidenten zullen in het geheugen van de kinderen blijven. Gelukkig worden Noah en Victor goed opgevangen na de match en zullen zij deze beproeving te boven kunnen komen dankzij de welwillendheid van hun ouders, de fair play ouders en de fair play mascotte Sporty. Het doel van dit verhaal is onze jongeren bewust te maken dat zulke kwaadwillige incidenten, waarvan iedereen het slachtoffer kan worden, veel pijn kunnen aanrichten.

Het leesboekje is gericht naar meisjes en jongens die spelen in U9, U10, U11 en U12.

Wij wensen een enthousiaste en pedagogische verdeling van de leesboekjes.

Elke club die leesboekjes bestelt, ontvangt een informatieblad om degenen, die de uitleg over respect en fair play in de sport aan de kinderen geeft, te helpen. Het is van cruciaal belang dat het doel van het verhaal zo wordt geformuleerd dat elk kind de kernboodschap begrijpt. Als het leesboekje zonder extra uitleg wordt verspreid, is het heel goed mogelijk dat het doel niet wordt bereikt of zelfs dat het boek niet eens wordt gelezen.

Het zou ook fijn zijn dat de kinderen hun ouders betrekken bij het lezen van het boekje thuis, daar er bepaalde kernboodschappen tussen zitten die gericht zijn naar de ouders.

Enkele voorbeelden hoe de boekjes verdeeld kunnen worden:

  • Via onze fair play mascotte Sporty: reserveer de mascotte Sporty via mail (joelle.dick@hockey.be) en organiseer een leuke actie rond zijn bezoek om de leesboekjes uit te delen aan de kinderen tijdens de trainingsdagen (bv op woensdagnamiddag of andere dag tijdens de week), na de wedstrijd op zaterdagochtend of tijdens een stage.
  • Via Fair Play Ouders/Teammanagers: Fair Play Ouders en Teammanagers kunnen na de afloop van een wedstrijd aan de spelers uitleggen wat fair play en respect in de sport is, alsook een stukje uit het boek voorlezen, waarna het boekje aan de spelers wordt uitgedeeld.
  • Via trainers en/of coaches: Het is ook mogelijk de boeken te verdelen via de trainer of coach van een team. Een coach/trainer kan een sessie inplannen die gericht is op het fair play gedrag van de hockeyspeler waarna de kinderen het leesboekje in ontvangst nemen.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie