Bestuurdersprofielen

Interne werking van de Raad van Bestuur

Lijst clubs VHL

Beleidsplan 2017-2020

Beleidsplan 2013-2016

Sportief reglement

Organigram VHL

Huishoudelijk reglement

Aantal leden per club

Actuele samenstelling van Raad van Bestuur met mandaten