Wijzigingsvoorstellen HR en voorstel tot wijziging van het SR

PV Algemene Vergadering 17 juni 2017

Agenda van de AV KBHB