De KBHB is op zoek naar leden voor zijn licentiecommissie

De Koninklijke Belgische Hockey Bond heeft sinds het seizoen 2021/2022 een Licentiesysteem ingevoerd voor clubs die willen deelnemen aan de Eredivisie van de Belgian League (Dames en Heren).  Vanaf het seizoen 2024/2025 wordt de Licentie uitgebreid naar clubs die van Eerste Divisie Belgian League.

De criteria voor het verlenen van de Licentie zijn bedoeld om een gezond, professioneel en gecontroleerd financieel beheer van de clubs te bevorderen, teneinde hun levensvatbaarheid en ontwikkeling te garanderen, alsmede eerlijke concurrentie tussen de clubs en het evenwicht in de sportcompetitie te vrijwaren.

De Licentie aanvragen worden door de volgende instanties behandeld:

  • een Licentie Manager
  • een Licentiecommissie

De KBHB is op zoek naar nieuwe leden voor zijn Licentiecommissie. Deze commissie is bevoegd voor de toekenning aan de Clubs van een Licentie die hen toegang verleent tot de door de KBHB georganiseerde kampioenschappen.

Leden van de Licentiecommissie moeten beschikbaar zijn en in de mogelijkheid om de Licentie aanvragen te behandelen tussen de 25 maart en de 30 april van elk jaar.

De gezochte profielen zijn de volgende :

  • jurist
  • bedrijfsrevisor/accountant van het IAB

De leden van die Commissie mogen onder geen enkel beding officiële mandaten vervullen bij een club of dit te hebben gedaan tijdens de twaalf (12) laatste maanden.

Zitpenningen worden voorzien per behandeld dossier.

Bent u geïnteresserd? Stuur uw kandidatuur tegen uiterlijk op 15/09/2023 naar justine.mahiat@hockey.be. Te voorzien in uw kandidatuurstelling:

  • motivatie om deel te nemen aan deze Licentiecommissie
  • beroepservaring die relevant is voor de gezochte opdracht

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Justine Mahiat justine.mahiat@hockey.be

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie