Covid Safe Ticket in clubs Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Na een laatste overleg met de regeringsvertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben we meer informatie kunnen verkrijgen over de verplichte invoering van het Covid Safe Ticket in de Brusselse hockeyclubs (clubs 29 tot 49 op de clubkaart).

Hieronder de details die tot nu toe bekend zijn:

De Brusselse hockeyclubs of de uitbaters van Brusselse sportinfrastructuren waar een hockeyclub gevestigd is, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de controle van het Covid Safe Ticket:

 • Vanaf de (mogelijke) aanwezigheid van 200 mensen op en rond 1 outdoor hockeyveld.
  • De limiet van 200 personen omvat ALLE aanwezigen, ook degenen die niet onder de CST-verplichting vallen (bv. kinderen jonger dan 16 jaar).
  • In alle gevallen waarin er minder dan 200 mensen op en rond het veld zijn (trainingen, wedstrijden met weinig publiek, enz.), geldt de verplichting om het CST te controleren niet.
   • Let op: bij sommige wedstrijden van het eerste elftal kunnen er 200 of meer mensen rond het veld staan!
  • Sommige uitbaters van sportaccommodaties in Brussel en sommige Brusselse gemeenten hebben al aangekondigd dat zij een CST-controle willen opleggen vanaf de eerste bezoeker. Als gevolg hiervan worden hockeyclubs die in deze faciliteiten of gemeenten zijn gevestigd, helaas tegen hun wil gedwongen dit verbod, dat strenger is dan de algemene regel, toe te passen. Er kunnen er nog anderen volgen, maar volgende clubs hebben ons reeds laten weten dat zij door deze strengere aanpak worden getroffen: Daring, Parc, Primerose, Wolvendael.
 • Verplichting geldt voor personen van 16 jaar oud of meer.
  • Dus ook voor de leden van bezoekende clubs!
  • Mensen van de omkadering (coaches, trainers, scheidsrechters) en vrijwilligers van de club zijn niet onderworpen aan CST-verplichting, ook al zijn zij 16 jaar of ouder.
   • Zij moeten echter wel verplicht een mondmasker dragen en te allen tijde 1m50 afstand houden met andere mensen (behalve voor coaches en scheidsrechters die op het hockeyveld hun taak vervullen).
   • Wij raden alle clubs aan om voor elk van hun vrijwilligers ter plaatse een bewijs van vrijwilligerswerk te verstrekken, dat zij kunnen boven halen bij elke vraag van CST-controle.
  • Voor massa-evenementen (= evenementen met evenementeninfrastructuur zoals tribunes/tenten…, met kaartverkoop en een promotiecampagne -> bv. wedstrijden van de Pro League) moet het CST worden gecontroleerd bij alle personen van 12 jaar of ouder.
 • De verantwoordelijkheid voor de CST-controles berust bij de club en/of de uitbater van de sportaccommodatie:
  • Controles bij elke ingang van de club.

 

  • De club en/of de uitbater van de sportaccommodatie kunnen aansprakelijk worden gesteld als er geen CST-controlesysteem is ingevoerd (mogelijke sanctie van 50 tot 2.500€).
  • Indien een persoon weigert zich aan een CST-controle te onderwerpen, adviseren wij aan de persoon die voor de controle verantwoordelijk is om niet tussenbeide te komen en de weerspannige persoon door te laten gaan. Deze weigering kan hoogstens worden gemeld aan de clubverantwoordelijke, die de autoriteiten (politie, plaatselijke autoriteiten) en de Federatie kan waarschuwen.
 • De bevoegde instanties hebben derhalve de uitvoering van deze nieuwe bindende verplichtingen bevestigd, MAAR :
  • Tevens werd een overgangsperiode van 7-14 dagen bevestigd, waarin tolerantie en voorlichting de voorrang zullen krijgen op repressie.
  • Wij zullen deze overgangsperiode dan ook gebruiken om te observeren hoe de komende dagen zullen verlopen en de tijd nemen om na te denken over eventuele sportieve maatregelen die zich voor het vervolg zouden opdringen.
   • Mogen wij de clubsecretarissen verzoeken alle probleemsituaties die zich de komende dagen voordoen te bundelen en aan ons door te sturen via info@hockey.be. Wij zullen deze informatie gebruiken om ons toekomstig sportief beleid te bepalen. 

Wij willen nogmaals benadrukken dat ons inziens deze door de bevoegde autoriteiten opgelegde regels nog steeds te vaag en onnauwkeurig zijn en te veel ruimte laten voor interpretatie, waardoor helaas chaotische situaties dreigen te ontstaan. Niettemin kunt u er zeker van zijn dat wij ons uiterste best zullen doen om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in deze situatie.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie