Brief eindejaar – Patrick Keusters

Zoals afgesproken koppel ik eind 2021 naar u terug om u op de hoogte te houden van de voortgang van alle projecten die wij de afgelopen weken samen hebben opgestart, met als doel onze structuren voortdurend te verbeteren en alle waarden van onze sport te blijven verdedigen.

Maar laat mij eerst toe u te feliciteren! Want ondanks een aandringende Covid 19- pandemie zijn we er – dankzij een strikte opvolging van de opgelegde  voorzorgsmaatregelen – uiteindelijk in geslaagd een normaal eerste deel van het outdoor seizoen te kunnen draaien. Het deed deugd om de clubhuizen te heropenen en de leden opnieuw te ontmoeten, op het veld of aan de bar! Wij duimen ervoor dat de tweede seizoenshelft op dezelfde manier kan verlopen.

Ook Indoor hockey heeft gelukkig, na een gemist seizoen vorig jaar, een doorstart kunnen maken. Wij hopen van harte dat de “vierde golf” dit hervonden speelplezier niet zal komen dwarsbomen. Ik wil speciaal hulde brengen aan alle clubs die, ondanks het onzekere klimaat, de moed hebben gehad om tijdelijke zalen te plaatsen. Zij bieden hiermee een antwoord op de steeds groeiende behoefte aan infrastructuur van deze discipline.

Één van mijn vier prioriteiten tijdens het mandaat dat u mij hebt toevertrouwd, is naar jullie, de clubs, luisteren. We moeten jullie behoeften echt begrijpen, om dan samen te kunnen bouwen aan de toekomst van het Belgische hockey. Laten we samen even de verschillende lopende projecten overlopen.

Het Belgian League forum

Zoals afgesproken, hebben wij met de adviseurs van het consultancybedrijf Roland Berger een voorbereidend proces opgestart om tijdens het clubforum – dat in januari 2022 zal plaatsvinden –concrete voorstellen te presenteren voor de organisatie van onze Belgian League kampioenschappen. In november zijn reeds een aantal individuele gesprekken gevoerd met de door u aangewezen afgevaardigden. Deze zullen in januari worden gevolgd door een reeks focusgroepen. Onder leiding van een facilitator zullen uw vertegenwoordigers verder nadenken en voorstellen formuleren, die vervolgens tijdens een plenaire zitting (het clubforum) zullen worden gepresenteerd en besproken. Nadien kunnen deze op de agenda van de algemene vergadering in maart worden geplaatst. Na raadpleging van het eerste tussentijdse verslag van onze consultant, heb ik er alle vertrouwen in dat wij er zullen in slagen om oplossingen te vinden die aan de verwachtingen van de overgrote meerderheid van de clubs voldoen.

De Task Force Open League Dames

Wij hebben een nieuwe task force opgericht die tot taak heeft de behoeften te analyseren en hoogstwaarschijnlijk de structuur te hervormen van de Open League Dames. Het Lagere Dames kampioenschap werd vele jaren geleden afgeschaft, maar het is duidelijk dat veel vrouwenteams meer geïnteresseerd zijn in het spelen zelf, dan in het winnen van een kampioenschap. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk om, net als voor de mannen, opnieuw een competitiestructuur te creëren voor “vrijetijdshockey”, dat deze damesteams het kader en het spelniveau aanbiedt die zij ambiëren. Afgevaardigden van uw clubs nemen deel aan deze denkoefening, die hopelijk zal leiden tot concrete voorstellen in het voorjaar van 2022, voor toepassing vanaf het seizoen ’22-’23.

The Task Force Open League Heren

Net als bij de Open League Dames, is een task force opgericht om de werking van de Open League bij de heren na zes jaar bestaan te analyseren. Voldoet de formule aan de behoeften van de clubs en de spelers? Is de link met de eerste teams nog steeds effectief? Zijn de spelniveaus niet te verschillend? We moeten ervoor zorgen dat we volwassen speelsters en  spelers, kampioenschappen kunnen bieden die passen bij hun verwachtingen en spelniveaus, terwijl we tegelijkertijd onze jongvolwassenen die uit de jeugdteams komen, de kans geven om hockey op hoog niveau te spelen. De werkvergaderingen van deze task force starten in december en een eerste verslag wordt verwacht tegen de algemene vergadering in maart 2022.

De werkgroep arbitrage

Het belang van scheidsrechters voor de harmonieuze ontwikkeling van het hockey is overduidelijk. In de afgelopen maanden hebben verschillende personen spontaan aangeboden om deel te nemen aan een reflectie die erop gericht is alle aspecten en uitdagingen van het scheidsrechtersambt te analyseren. Ook hier hebben wij een oproep gedaan tot deelname aan verschillende task forces en ook hier stellen we verheugd vast dat velen hebben gereageerd. Promotie, opleiding, organisatie van de aanstellingen, verloning, gedrag van spelers en toeschouwers zijn allemaal onderwerpen waaraan gewerkt moet worden om ze te verbeteren. De voorbeeldfunctie van de Red Lions en Red Panthers in onze competities is trouwens ook een belangrijk topic, dat met henzelf en hun stafleden zal worden aangekaart. Concrete voorstellen en acties voortkomende uit deze werkgroepen worden verwacht voor het einde van dit seizoen 2021-2022.

Ik wil ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om u en alle vrijwilligers om u heen te bedanken voor het ongelooflijk goede werk dat u dag in dag uit in uw clubs verricht. Ik ben zelf clubvoorzitter geweest en weet maar al te goed dat je veel meer kritiek krijgt dan dank. Zonder sterke, goed bestuurde clubs is het onmogelijk om wereldkampioen of Olympisch medaillewinnaar te worden. Mede door uw inspanningen gedurende vele jaren konden deze successen – die we de komende jaren hopelijk kunnen verderzetten – worden geboekt. De hele Belgische hockey community is u deze erkenning verschuldigd.
Ik wens u, uw familie en alle leden van uw clubs hele fijne feestdagen toe! En ik hoop van ganser harte dat ik hand in hand met u kan blijven werken aan de mooie toekomst van onze lievelingssport!

Met sportieve groet.

Patrick Keusters

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie