Bijzondere Algemene Vergadering VHL verloopt vlekkeloos

Voor de tweede maal op rij werd de Vlaamse Hockey Liga verplicht om haar Algemene Vergadering van de clubs op ‘virtuele’ wijze te organiseren. En het moet gezegd, de video conference modus werkt wel, want bijna 90% van de VHL clubs was dinsdagavond vertegenwoordigd.

De belangrijkste doelstelling van deze Bijzondere AV was om de rekeningen goed te keuren. Eerst nam voorzitter Patrick Keusters het woord om iedereen welkom te heten en een woordje uitleg te geven over dit bijzondere verkiezingsjaar. In de AV van juni aanstaande vervallen de mandaten voor de helft van het bestuursorgaan en van de voorzittter. Zij zijn allen herverkiesbaar, maar ook nieuwe kandidaten kunnen zich melden. Patrick stelt zich niet langer kandidaat als voorzitter voor de VHL, maar kondigde officieel aan dat hij kandidaat is om de uittredende Marc Coudron op te volgen als voorzitter van de KBHB.

Penningmeester Yves De Decker nam daarna het woord om een toelichting te geven over de financiële resultaten van 2020 en om het budget voor 2021 voor te stellen. Onder leiding van Algemeen Directeur Christoph Van Dessel werd er over de rekeningen en de andere agendapunten gestemd. Alles werd unaniem goedgekeurd: 100% van de stemgerechtigden stemde ‘ja’ op alle vragen.

In het laatste stuk van deze vergadering werden ook de jaarlijkse VHL Labels van de Club Manager Academy en de Umpire Academy uitgereikt. Maar liefst 32 clubs hebben een bronzen, zilveren of zelfs gouden Label behaald. Bekijk hier welke clubs welke Labels hebben gekregen

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie