Arbitrage – status na de eerste ronde

Na de eerste ronde in de outdoor competities en bij het begin van het indoor seizoen, maakt Laurent Colemonts, de nieuwe Officials Division Manager van de KBHB, in een brief naar alle scheidsrechters en MO’s, de balans op. Hij maakt hierin een lijst van alle lopende projecten.
Er beweegt wat bij de officials!

BRIEF AAN ALLE OFFICIALS

Beste scheidsrechters,
Beste officials,

De eerste ronde van het outdoor seizoen 2019/2020 ligt achter ons, en we staan aan het begin van het indoor seizoen.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw inzet tijdens het eerste deel van het kampioenschap.
Daarnaast wil ik u ook informeren over het reeds gerealiseerde werk en de lopende projecten sinds het begin van mijn ambtstermijn:

  • Het eerste project dat in werking is gezet, is dat van Club Umpire 4 District. Het is gericht naar clubscheidsrechters tussen 13 en 25 jaar. Na het volgen van een theoretisch (training, seminaries) en ook praktisch programma (fluiten van District wedstrijden) over het ganse seizoen, krijgen de jonge deelnemers (zo’n 50-tal) de kans om het “Nationale Scheidsrechter” examen af te leggen, zodat ze op het einde van het seizoen officieel als Nationale Scheidsrechter kunnen worden uitgeroepen.
  • Het tweede project waar we aan gewerkt hebben is de fysieke voorbereiding van de scheidsrechters en de organisatie van de fysieke testen. Deze Task Force was samengesteld uit onze twee fysieke trainers, Théo Gogos en Sébastien Demuijlder, alsook uit Patrice Gillard, Michaël Dutrieux en Michaël Pontus als vertegenwoordigers van de Federatie. Hun werk is nu bijna voltooid. Wij zullen u op de hoogte houden van hun conclusies, onder voorbehoud van goedkeuring door de Federatie.
    In het kader van deze evolutie, hebben we al 2 fysieke trainingen georganiseerd op het nationale trainingscentrum van de voetbalbond in Tubbeke. Ik nodig dan ook zoveel mogelijk scheidsrechters uit om deel te nemen aan de volgende sessie die in de loop van februari zal plaatsvinden.
  • Het derde project betreft Coaching in het algemeen. We werken aan een herziening van het coachingsrapport model, alsook aan een rechtvaardiger coachingssysteem voor iedereen. Het idee is ook om een groter aantal coaches met soortgelijke achtergrond aan te trekken, om de verschillen in rapportering te verminderen. Dit uiteraard, zonder de menselijke dimensie van elk van de coaches weg te nemen.
  • Een ander project is de ontwikkeling van de vrouwelijke arbitrage. Deze werkgroep wordt geleid door Céline Martin-Schmets en Virginie Hermans. Het is verrassend om te zien hoe weinig vrouwelijke scheidsrechters er zijn, terwijl de genderverhouding in hockey toch naar de 50% neigt. Er werd ook een focusgroep opgericht, die de laatste hand aan het leggen is aan zijn werk, zodat we hopelijk in de loop van de tweede ronde, concrete stappen kunnen beginnen zetten.
  • Het vijfde project gaat over het oprichten van een cel Spelregels en Reglementen. Haar belangrijkste taak zal liggen in het vertalen van de spelregels van het Engels naar het Frans en het Nederlands. Daarnaast moet deze cel ook zorgen voor de coherentie en de aanpassingen van het reglement in functie van deze spelregels. dat de verordening consistent is en aan deze regels is aangepast. Deze werkgroep is samengesteld uit Caroline Van de Leur, Grégory Uyttenhove en Christian Zembsch.
  • Ik wil ook het project met betrekking tot de herziening van de Bonus/Malus niet vergeten. Dit is een groot en complex dossier dat met de nodige voorzichtigheid moet behandeld worden.
  • Belangrijk punt was ook de vergadering voor de start van het Indoor seizoen, voor scheidsrechters, MO’s en coaches, die op 30/11/2019 plaatsvond op Amicale-Anderlecht. Dit werd een groot succes, met bijna 70 officials aanwezig.
  • Tot slot denken we na over een werkplan voor scheidsrechters en officials en hebben we, via Pierre-Philippe Van Besien en Vincent Loos, onze internationale betrekkingen aangescherpt, om onze officials beter te promoten.


Ik wil van deze mededeling ook gebruik maken om een oproep te doen aan kandidaten (oud of nieuw), die geïnteresseerd zouden zijn in deelname aan een werkgroep. Nieuwe ideeën, suggesties of opmerkingen, mits constructief, zijn altijd welkom! Voel je vrij om contact met ons op te nemen, als je geïnteresseerd bent in een van de onderwerpen die aan bod komen.

Daarnaast heb ik, sinds mijn aantreden, bij sommige mensen een gebrek aan ernst opgemerkt in de bekleding van hun functie, die een officiële functie is van de KBHB.
Bepaalde situaties, die ik hier niet zal beschrijven want ze zijn echt ongehoord, zijn erg moeilijk te accepteren.

Ik geloof oprecht dat het van essentieel belang is dat iedereen zich concentreert op zijn of haar taak/taken als vertegenwoordiger van de Federatie, en dit met duidelijk respect voor de regels.

Ik hoop echt op u allen te kunnen rekenen om ons ‘imago’ te verbeteren. Dit wordt vaak beschimpt of zelfs beschadigd door sommige mensen uit de hockeywereld. We kunnen alleen slagen als de ganse ‘corporatie’ zich mobiliseert en als alle neuzen in dezelfde richting staan.
Het is altijd makkelijker om te klagen over wat al bestaat, dan oplossingen voor te stellen. Ook al kunnen niet alle aangereikte oplossingen altijd weerhouden worden.
Ik heb altijd opengestaan, en zal dit blijven doen, voor elke positieve en constructieve discussie die een toegevoegde waarde kan bieden aan onze organisatie.

Ik dank u voor het lezen van dit bericht en wens u en al uw familieleden en vrienden prettige eindejaarsfeesten toe.
Laten we samen van het arbitrage een belangrijke speler maken van onze hockeysport!

Laurent Colemonts
Officials Manager KBHB

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie