Beslissing Controlecomité in zaak Argentijnse spelers van Leopold

In de zaak van de twee Argentijnse spelers (Federico Monja en Agustina Albertarrio) die voor Leopold onder een toeristenvisum hebben gespeeld, heeft het Controlecomité (het juridische orgaan van de ARBH) […]