Nieuwe regels U7 – U12

Onderstaande, relatief kleine aanpassingen zijn <u>geldig vanaf september 2019</u> bij aanvang van de nieuwe kampioenschappen in U7-U12. <strong>1. De coaches mogen niet meer op het veld (vanaf U7)</strong> <u>Waarom? </u> […]