Verkiezing nieuwe voorzitter KBHB

Op de Algemene Vergadering van 19 juni 2021 komt het mandaat van de voorzitter van de KBHB, verkozen in juni 2017, te vervallen. Er zullen dus nieuwe verkiezingen georganiseerd worden.

Iedereen die zich kandidaat wil stellen voor de functie van voorzitter van de KBHB kan dit doen tot uiterlijk 31 mei 2021. De Algemene Vergadering van de KBHB zal uit de ingestuurde kandidaturen een voorzitter kiezen.

De kandidaten voor voorzitter moeten aangesloten zijn bij een hockeyclub.

Het formulier dat ingevuld moet worden, is voor alle leden beschikbaar via onderstaande button.

Competenties/profiel van een Voorzitter

Binnen het bestuur draagt de Voorzitter de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het algemene bestuur. De Voorzitter heeft in die hoedanigheid periodiek overleg met de CEO.

De voorzitter van de Koninklijke Belgische Hockey Bond:

  • Heeft een persoonlijkheid die vertrouwen en natuurlijk gezag uitstraalt en kan van daaruit een leidende en verbindende rol vervullen binnen en buiten de KBHB: vertrouwenwekkend, open en toegankelijk;
  • Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring;
  • Is in staat om deze bestuurlijke ervaring effectief te maken in een omgeving met zakelijke en professionele uitdagingen en de kenmerken en meerwaarde van een vrijwilligersorganisatie;
  • Is in staat om invulling te geven aan ‘besturen op hoofdlijnen’ en daarbij professionele ruimte te geven aan de CEO en de medewerkers van de KBHB;
  • Beschikt over goede nationale en internationale contacten en kan gemakkelijk deuren openen op bestuurlijk en politiek niveau, binnen het bedrijfsleven en binnen de nationale en internationale sport-/hockeywereld en is gewoon om binnen deze netwerken op eindverantwoordelijk niveau te communiceren;
  • Is een waardig vertegenwoordiger van de KBHB in binnen- en buitenland; beweegt zich gemakkelijk in een diversiteit aan formele en informele bijeenkomsten en gezelschappen;
  • Beschikt over een zodanige talenkennis dat contacten met de Vlaamse Hockey Liga (Nederlands), de Ligue Francophone de Hockey (Frans) en internationale contacten (Engels) vlot kunnen verlopen;
  • Heeft ervaring in de omgang met vertegenwoordigers van de media;
  • Beschikt over een goede en verbindende vergadertechniek gericht op realisatie en inspiratie;
  • Leidt de federatie op basis van de codes van goed bestuur, en ziet toe op de naleving van de codes van goed bestuur binnen de KBHB.

Bij verdere vragen, neem contact op met serge.pilet@hockey.be

Voor meer informatie kan u de reglementen en statuten van de KBHB raadplegen via de links hieronder:

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie