Aanvraag Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN)

Wanneer sporters ziek zijn is het mogelijk dat ze in het teken van hun genezing medicijnen moeten nemen die bestanddelen bevatten die zich op de dopinglijst bevinden. Om deze medicijnen zonder problemen in te mogen nemen, moet de sporter een “Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak” (TTN) aanvragen.
De Medische Commissie wil de betrokkenen aansporen meer aandacht te hebben voor doping en de TTN. Het verbaast de Commissie dat, terwijl het aantal leden toeneemt, er slechts een laag aantal TTN’s worden aangevraagd. Een gebrek aan informatie hierover is ongetwijfeld de reden voor dit laag aantal aanvragen. Het is dan ook de bedoeling van de Commissie om een informatiecampagne op poten te zetten zodat niemand het slachtoffer is van een anti-doping controle.

Spelers die medicijnen nemen, zij het voor acute zij het voor chronische aandoeningen, worden uitgenodigd onderstaande sites te bezoeken.

www.dopinglijn.be: klik op “Geneesmiddelen, supplementen en TTN” > “lijst geneesmiddelen” en geef de naam van het geneesmiddel in. Indien het geneesmiddel verboden is, wordt dit aangeduid met een rode onderlijning. Voor het gebruik van dit middel zal u vervolgens een TTN moeten aanvragen.

Om een TTN aan te vragen dient u het onderstaande formulier «Aanvraag Toestemming wegens therapeutische noodzaak» af te printen.

Laat het formulier invullen door uw arts. Stuur de aanvraag vervolgens naar docnicovdb@yahoo.fr of naar het volgende adres:

Medische Commissie KBHB
Ter attentie van Dr. VANDENBALCK Nicolas
Landschapschildersstraat 72
1160 Brussel

Wanneer uw aanvraag geanalyseerd en goedgekeurd is ontvangt u een attest. U moet altijd een kopie van dit attest bij hebben en het kunnen voorleggen bij een dopingcontrole.