Ethiek en Anti-doping

Respect, fair-play, tolerantie, teamspirit en vriendschap, ziehier de basiswaarden die de hockeysport in Vlaanderen wil uitdragen.

Als Vlaamse Hockey Liga vzw zijn we mede verantwoordelijk voor de promotie van deze sterke educatieve waarden. Daarom proberen we alle mogelijke kanalen aan te wenden om deze promotie bij alle stakeholders van onze sport actief te voeren.