Ethiek en Anti-doping

Respect, fair-play, tolerantie, teamspirit en vriendschap, ziehier de basiswaarden die de hockeysport in Vlaanderen wil uitdragen.

Als Vlaamse Hockey Liga vzw zijn we mede verantwoordelijk voor de promotie van deze sterke educatieve waarden. Daarom proberen we alle mogelijke kanalen aan te wenden om deze promotie bij alle stakeholders van onze sport actief te voeren.

 RESPECT & FAIR PLAY: DOOR EN VOOR IEDEREEN !

Als Vlaamse Hockey Liga werken we dus dagelijks aan de verdediging en de promotie van de ‘core waarden’ van onze sport. Het is onze plicht om te blijven investeren in een ethisch verantwoorde beoefening van hockey in Vlaanderen.”

Fair-play en respect betekenen dat iedere hockeyer integriteit en sportiviteit belangrijker acht dan winnen tot alle kost, zelfs indien dit doping of prestatiebevorderende middelen zou inhouden. Daarom ondersteunt de VHL volledig de doelstellingen van NADO Vlaanderen. In deze publicatie lees je er alles over.