G-hockey

Wat is een G-hockeyclub

Deze tak van hockey staat open voor iedereen met een mentale/psychische beperking en voor alle leeftijden en kan reeds in 17 clubs beoefend worden over heel Vlaanderen. De ontwikkeling van G-hockey ligt volop in lijn met de waarden en de educatieve missie van onze geliefkoosde hockeysport.

De “G” staat voor geïntegreerd, goesting, gelijkwaardig, gescoord, gewonnen, gemist, grensverleggend en bovenal genieten!

Wat is G-hockey

Een G-hockeyclub is een club waar sporters met een beperking 100% welkom zijn en er rekening wordt gehouden met hun mogelijkheden. Voor G-sporters is er voor elk wat wils, je kan G-hockey zowel beoefenen op hoog niveau (Red Giants) als op recreatief niveau. Als club zijn er verschillende manieren om je G-sportwerking te organiseren, je kan kiezen voor inclusieve werking of een organisatorische integratie. Het is steeds belangrijk om te luisteren naar de noden van de doelgroep wanneer je de manier van werken vastlegt

INCLUSIEVE G-HOCEKYCLUB

Als je als hockeyclub voor een inclusieve G-werking kiest, betekent dit dat hockeyers met en zonder beperking samen of tegen elkaar hockeyen. Je kan dit volledig doortrekken naar alle trainingen en wedstrijden of ervoor kiezen om enkel tijdens de trainingen iedereen samen te laten sporten.

ORGANISATORISCHE INTEGRATIE

Hockeyclubs die op deze manier werken, zijn clubs die een G-afdeling of G-team hebben binnen hun reguliere hockeyaanbod. Dit team of deze afdeling wordt bij alle clubactiviteiten betrokken net zoals de jeugdteams.

Verschillende doelgroepen binnen G-hockey

Hier vind je uitleg over de verschillende doelgroepen binnen het G-hockey in Vlaanderen. met tips over hoe je met de verschillende doelgroepen kan omgaan en waar je rekening moet mee houden. Belangrijk is om steeds te focussen op hun mogelijkheden. Onderschat deze sporters niet! Betrek de sporters ook bij het maken van deze aanpassingen en toon altijd respect.

PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Een verstandelijke beperking is het gevolg van ontwikkelingen in de hersenen die zich voordoen voor de leeftijd van achttien jaar. De oorzaak kan genetisch zijn of omgevingsgebonden, maar meestal is de oorzaak onbekend.

Deze mensen hebben vaak moeite met het leren van nieuwe of complexe informatie en vaardigheden. Daarnaast ondervinden ze ook moeilijkheden op sociaal gebied. Hun

inlevingsvermogen is minder goed ontwikkeld en ook de sociale omgang met anderen loopt minder vlot.

Er zijn al verschillende clubs in België die een G-hockeywerking hebben specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking. Als club kan je ervoor kiezen om een VE-werking voor volwassenen of kinderen op te richten.

TIPS VOOR CLUBS

 • Bij deze doelgroep helpt het om reglementen te visualiseren. Daarnaast is het belangrijk om in eenvoudige taal duidelijk te maken wat de regels zijn en hoe de club werkt.
 • Betrek deze spelers bij alle clubactiviteiten. Op die manier voelen zij zich werkelijk een deel van de club en leren zij op een informele manier kennis maken met leeftijdsgenoten.

TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

Voor deze sporters is het belangrijk om in je trainingen een duidelijke structuur te voorzien en oefeningen op een eenvoudige manier uit te leggen. Creëer ook succeservaringen en maak het voor alle spelers interessant door goed te differentiëren.

Tijdens de trainingen kan je werken met kleuren. Deze kan je bijvoorbeeld gebruiken om links en rechts aan te duiden.

PERSONEN MET AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Bij Autismespectrumstoornis (ASS) kunnen de problemen zich voordoen op verschillende aspecten van de ontwikkeling. Zowel de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taalgebruik, voorstellingsvermogen, motoriek, zelfbeeld als gevoelens is beperkt. Hierdoor is het voor hen moeilijker om sociale contacten te leggen of te communiceren met anderen of ervaren ze problemen met het begrijpen van een spelsituatie.

TIPS VOOR CLUBS

 • Structuur is het kernwoord bij spelers met ASS. Leg bij het eerste contact met de spelers en ouders uit hoe alles in zijn werk gaat op de club. Je kan hen bijvoorbeeld een stappenplan met duidelijke pictogrammen bezorgen dat elke keer wordt toegepast voor een training. Op die manier kunnen de ouders hun kinderen voldoende voorbereiden op deze nieuwe omgeving.
 • Structuur betekent ook dat je ervoor zorgt dat zij telkens in dezelfde kleedkamer zich klaarmaken. Dat zij telkens op hetzelfde uur trainen en match spelen. Wanneer je veranderingen wil aanbrengen, is het belangrijk om hen hierop goed voor te bereiden samen met de ouders. Je kan eveneens matjes gebruiken die de plaats van elke speler in de kleedkamers aanduiden.
 • Zorg ervoor dat deze jongens en meisjes kunnen trainen op het minst drukke terrein. Zij zijn namelijk heel gevoelig voor allerhande prikkels en dit kan hen in de war brengen.
 • Werk met kleine groepen en voorzie voldoende begeleiders.

TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

 • Wees je ervan bewust dat spelers met ASS vaak moeilijk kunnen inschatten wat anderen denken, willen en voelen. Wanneer zij een harde opmerking geven, is dit vaak niet zo bedoeld.
 • Wees in alle communicatie zo concreet mogelijk. Sarcasme en ironie begrijpen zij vaak niet.
 • Om je uitleg voldoende duidelijk te maken, kan je gebruik maken van pictogrammen die je kan vinden via www.sclera.be.
 • Wanneer zij voor bepaalde oefeningen moeten samenwerken, is het makkelijker voor hen als zij hun medespelers al goed kennen. Hou hiermee rekening bij je trainingen.
 • Wanneer je boos bent, spreek dit duidelijk uit en zeg hen ook waarom je boos bent. Zij vinden het vaak heel moeilijk om emoties te begrijpen en door context te geven kan je hen hierbij helpen.
 • Deze jongens en meisjes hebben vaak moeite om met tijd om te gaan. Je kan tijdens jouw training werken met een auti-klok die het aantal minuten visualiseert.
 • Zorg voor zo weinig mogelijk ongestructureerde momenten. Zelfs pauzes kan je structureren door steeds hetzelfde stramien (drinken, toiletbezoek, even zitten) op te bouwen.

PERSONEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

Een psychische kwetsbaarheid ontstaat door een stoornis in de waarneming en/of het denken. Deze groep mensen is zeer divers: bij sommigen  duren  de  problemen  slechts een korte periode. Bij anderen is er levenslang een invloed op hun dagelijks functioneren. Mensen die psychisch ziek zijn kunnen een aantal beperkingen ervaren op vlak van communicatie, emoties en/of gedrag. Mits goede therapie, adequate medicatie en een goede sociale ondersteuning kunnen symptomen tot een minimum beperkt blijven of zelfs helemaal uitblijven. Studies zijn het erover eens dat 1 op 4 mensen in zijn leven in aanraking komt met een psychische kwetsbaarheid. Het zou dus naïef zijn te denken dat er binnen het reguliere (jeugd)hockey niemand rondloopt met psychische problemen, al dan niet van tijdelijke aard.

TIPS VOOR CLUBS

 • Mensen met een psychische kwetsbaarheid leven vaak geïsoleerd. De hockeyclub biedt kansen om dit sociaal isolement te doorbreken. Stel een vertrouwenspersoon aan en ga in dialoog met de betrokkene om te kijken wat je  als  coach  of  als  club  kan  doen  om hem als sporter onder sporters te laten participeren. Soms kan dit van organisatorische aard zijn (op training geraken), van financiële aard (lidgeld gespreid betalen, materiaal ter beschikking stellen), …
 • Nodig deze mensen uit op alle clubactiviteiten. Spreek hen hier ook persoonlijk over aan. Vaak hebben zij dat extra duwtje nodig om ervoor te zorgen dat ze voldoende zelfzeker en gemotiveerd zijn om te komen.
 • Stop deze mensen niet in een hokje. Bespreek samen met hen aan wie het belangrijk is om te laten weten dat zij een psychische beperking hebben. Niet iedereen van de club hoeft hiervan op de hoogte te zijn.

TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

 • Een speler die niet op een training aanwezig is of tijdens de training een lusteloze of gepikeerde indruk laat, doet dit vaak niet uit desinteresse of onwil. Het kan een signaal zijn dat hij/zij zich niet goed in zijn vel voelt. Dit op een volwassen manier bespreekbaar maken met de speler kan een eerste belangrijke  stap  zijn  om  zich  gewaardeerd  te voelen en (opnieuw) een plek te vinden binnen het team.
 • Wees je er als coach van bewust dat een beperkte fysieke fitheid of zwaarlijvigheid een gevolg kunnen zijn van het ziektebeeld en de medicatie en niet noodzakelijk een teken is van onwil. Doseer de inspanningsgraad en bouw voldoende rust/drankpauze in.
 • Geef de spelers de mogelijkheid om even een time-out te nemen wanneer ze zeer boos of gefrustreerd zijn. Je kan een vaste plek binnen  jouw  zicht  afspreken  waar  zij  zich even kunnen terugtrekken.
 • De concentratie van deze sporters is niet altijd optimaal. Veel herhalen is dan ook belangrijk.

EEN G-HOCKEY WERKING OPSTARTEN IN JE CLUB

Als jouw hockeyclub plannen heeft om met een eigen G-werking te starten of een aantal G-hockeyers op te nemen in de reguliere teams neem dan contact op met de Vlaamse Hockey Liga: cindy.vanduffel@hockey.be. Wij komen dan graag langs voor een verkennend gesprek, samen met de consulente van uw provincie. Daarnaast kan je ons stappenplan: “niemand buitenspel”.

CLUBONDERSTEUNING EN OPLEIDINGEN

VLAAMSE HOCKEY LIGA

 • PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Wil jouw club starten met een G-hockeywerking en heeft ze hierbij graag persoonlijke begeleiding vanuit de Vlaamse Hockey Liga? Dat kan! Neem contact op met

Cindy.vanduffel@hockey.be voor een afspraak!

 • BIJSCHOLINGEN EN WORKSHOPS

De Vlaamse Hockey Liga organiseert workshops over G-hockey en dit in samenwerking met de hockeyclubs. Meer info kan je vinden op www.hockey.be

Vts Plus

VTS-plus biedt als onderdeel van de Vlaamse trainersschool in samenwerking met de sportfederaties een aantal laagdrempelige bijscholingen over G-sport. Dankzij deze bijscholing beschikken je trainers over de nodige informatie i.v.m. hoe ze met de verschillende doelgroepen moeten omgaan.

Meer info https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen.

FEDERATIES EN ORGANISATIES

Op regelmatige basis organiseren deze collega-federaties en organisaties interessante infosessies over G-sport. Voor meer info kan je bij hen terecht.

www.gsportvlaanderen.be: Algemeen steunpunt voor G-sport in Vlaanderen.

www.parantee.be:  Erkende Vlaamse unisportfederatie voor personen met een beperking en lid van het Belgian Paralympic Committee.

www.s-sportrecreas.be/aanbod/opleiding: Erkende Vlaamse multisportfederatie met specifieke expertise in seniorensport en gehandicaptensport.