Coach Academy

De Coach Academy is de volgende stap naar een professionele trainersomkadering;

De Coach Academy is bedoeld voor alle hockeytrainers en hockeycoaches die een kwalitatieve opleiding willen volgen, zich willen verbeteren, willen bijscholen en nieuwe vaardigheden willen aanleren en delen met andere trainers en coaches.
De focus ligt op “long term coach development.

… heeft een duidelijk opleidingsvisie

De visie is om meer trainers en coaches beter op te leiden en te begeleiden. De opleiding en bijscholing van de sportieve omkadering binnen de clubs is op lange termijn cruciaal voor de ontwikkeling van de hockeysport in België. De Vlaamse Hockey Liga is zich daar degelijk van bewust en zet daarom, sinds 2013, sterk in op het opleiden van trainers en coaches met als ambitieuze doelstelling tegen 2020 elke jeugdspeler te laten opleiden door een opgeleide trainer.

… heeft een kwalitatief hoogstaand programma, toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen

 • Kwalitatief : Hockey4Life, aansluitend op het BeGold programma, met een pool van opleidingsexperten, in lijn met de opleidingen van de VTS, op basis van een individueel begeleidingstraject,…
 • Toegankelijk: gebruik van een digitale omgeving,  organisatie van opleidingen en bijscholingen in functie van de doelgroep, op verschillende locaties en tijdstippen, in de eigen club in functie van de beschikbaarheid van trainers,…
 • Aantrekkelijk : een uniek digitaal opleidingsplatform, het ter beschikking stellen van simpele en efficiënte tools, koppeling met de trainersvereniging, kwalitatieve en aantrekkelijke syllabus voor ieder niveau,…

…bevat een compleet trainingsaanbod op ieders niveau

 • Aspirant-Initiator
 • Initiator Hockey
 • Instructeur B Hockey
 • Trainer B Hockey (vanaf 2018)
 • Trainer A Hockey (vanaf 2019)

Voordelen voor de trainer:

 • Op de hoogte blijven van voortdurende evoluties binnen de snel evoluerende hockeysport
 • Behalen van een officieel diploma erkend door Sport Vlaanderen
 • Kennis delen met andere trainers en coaches
 • Het ter beschikking krijgen van handige tools om te gebruiken tijdens training
 • Deel uitmaken van een pool van trainers en coaches
 • Ervaring opdoen en delen
 • De band met de Vlaamse Hockey Liga en andere trainers verbeteren

Voordelen voor de club:

 • Kwaliteit van de opleiding van de spelers/speelsters zal omhoog gaan, door beter opgeleide trainers
 • Spelers trainen in een veilige en medisch verantwoorde omgeving
 • Club kan een positief imago ontwikkelen
 • Verhoogde subsidies van de VHL, gemeente,…
 • Mogelijkheid om een intern opleidingsbeleid te ontwikkelen

Initiator Hockey

Naar wie is deze opleiding gericht? Startende trainers/coaches van U7/U12 (+ eventueel recreatieve elftallen). Wat kan je verwachten? In totaal 64u cursus, waarvan 52u effectief les + 10u stage op

En savoir plus »

Instructeur B

WAT ? De “Instructeur B” staat in voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau, rekening houdend met de

En savoir plus »

Trainer A

WAT ? De ‘Trainer A’ staat in het voor het trainen en coachen van competitieve Hockeyers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het internationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken

En savoir plus »

Trainer B

WAT ? Door het volgen van deze opleiding leert de cursist (naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van de voorgaande opleidingsniveaus) in te staan voor het trainen, coachen en

En savoir plus »