Trainer B

WAT ?

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist (naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van de voorgaande opleidingsniveaus) in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve hockeyspelers en -speelsters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het hockey, teneinde de hockeyspelers en -speelsters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.

TOELATINGSVOORWAARDEN ?

 • Kwalificatie : het diploma van ‘Instructeur B Hockey’ bezitten of er mee gelijkgesteld zijn
 • Ervaring:
  • in het bezit zijn van 4 credits, samen te stellen op basis van onderstaande mogelijkheden en waarvan minstens 2 dienen verworven te zijn door het volgen van een sporttechnische bijscholingen
   • volgen van een sportspecifieke VTS-bijscholing of VHL-bijscholing = 1 credit
   • begeleiden van 1 cursist als stagementor op het opleidingsniveau ‘Initiator’ = 2 credits
  • OF actief VTS-docent op het opleidingsniveau ‘Initiator’ of ‘Instructeur B’

De opleiding ”Trainer B Hockey” bestaat uit 2 delen en 4 verschillende modules:

Deel 1: Algemeen Gedeelte

Algemeen Gedeelte Module 1:

De basismodule “Algemeen Gedeelte” is in elk opleidingsniveau ingebouwd en omvat algemene principes en sportwetenschappelijke basiskennis die voor elke sporttak belangrijk zijn. De basismodule “Algemeen Gedeelte” creëert ook eenvormigheid tussen de verschillende sporttakken en wordt steeds sporttakoverschrijdend gegeven.
Let wel: de cursist moet eerst geslaagd zijn voor deze Module alvorens hij/zij kan inschrijven voor de sportspecifieke modules!

Hoe inschrijven voor Module 1?

 • Schrijf je hier in
 • Aanmelden bij votas met persoonlijke login en paswoord
 • Klik op “Algemeen Gedeelte”
 • Kies Trainer B
 • Kies een locatie
 • Inschrijven

Deel 2: Sportspecifiek Gedeelte

Sporttechnische Module 2:

In deze module worden theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt die betrekking hebben op Hockey.

Didactisch-Methodische Module 3:

In deze module krijgt de cursist didactische principes en methodieken m.et betrekking tot Hockey aangeleerd.

Stagemodule 4:

Hier is het de bedoeling dat cursisten relevante praktijkervaring kunnen opdoen.

Hoe inschrijven voor de Sportspecifieke Modules?

 • Klik op deze link
 • Selecteer Hockey
 • Niveau: Trainer B
 • Kies welke opleiding u wil volgen
 • Inschrijven