Instructeur B

WAT ?

De “Instructeur B” staat in voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport ten einde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

TOELATINGSVOORWAARDEN ?

Algemene voorwaarde(n):

 • Kwalificatie: het diploma van ‘Initiator Hockey’ bezitten of er mee gelijkgesteld zijn
 • Ervaring:
  • in het bezit zijn van 4 credits, die verworven zijn door het volgen van VTS- of VHL-bijscholingen OF
  • actief zijn als VTS-docent ‘Initiator Hockey’

De opleiding ”Instructeur B Hockey” bestaat uit 2 delen en 4 verschillende modules:

Deel 1: Algemeen Gedeelte

Algemeen Gedeelte Module 1:

De basismodule “Algemeen Gedeelte” is in elk opleidingsniveau ingebouwd en omvat algemene principes en sportwetenschappelijke basiskennis die voor elke sporttak belangrijk zijn.
De basismodule “Algemeen Gedeelte” creëert ook eenvormigheid tussen de verschillende sporttakken en wordt steeds sporttakoverschrijdend gegeven.
Let wel: de cursist moet eerst geslaagd zijn voor deze Module alvorens hij/zij kan inschrijven voor de sportspecifieke modules!

Hoe inschrijven voor Module 1?

 • Schrijf je hier in
 • Aanmelden bij votas met persoonlijke login en paswoord
 • Klik op “Algemeen Gedeelte”
 • Kies instructeur B
 • Kies een locatie
 • Inschrijven

Deel 2: Sportspecifiek Gedeelte

Sporttechnische Module 2:

In deze module worden theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt die betrekking hebben op Hockey.

Didactisch-Methodische Module 3:

In deze module krijgt de cursist didactische principes en methodieken m.et betrekking tot Hockey aangeleerd.

Stagemodule 4:

Hier is het de bedoeling dat cursisten relevante praktijkervaring kunnen opdoen.

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE SPORTSPECIFIEKE MODULES?

 • Klik op deze link
 • Selecteer Hockey
 • Niveau: Instructeur B
 • Kies welke opleiding u wil volgen
 • Inschrijven