Samen streven naar een ZUIVERE SPORT!

Play True Day is dé gelegenheid om de aandacht te vestigen op een zuivere sportbeoefening en het respect voor de waarden die de sporters onderling verbinden. De 4 Nationale Antidopingorganisaties die we in België tellen (NADO Vlaanderen, NADO Franse Gemeenschap, NADO Duitstalige Gemeenschap en NADO van de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) hebben met veel enthousiasme beslist om met de steun van het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité), het BPC (Belgian Paralympic Committee), de AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) en de VSF (Vlaamse Sportfederatie), voor het eerst een Play True Day te organiseren in heel België.

Oorspronkelijk werd de Play True Day internationaal gevierd op 10 april maar voor de eerste editie in België werd er beslist dit evenement te organiseren in het eerste weekend van september, zodat dit beter aansluit bij de Belgische sportkalender.

Verwijzend naar de meest recente voorvallen moeten we helaas vaststellen dat dopinggebruik nog steeds aanwezig is en een reëel gevaar vormt voor de integriteit van de sport en de gezondheid van de sporter. Wij hebben met zijn allen heel wat redenen om de strijd tegen doping aan te gaan. De Play True Day zal de gelegenheid bieden om die, met eenvoudige en doeltreffende acties, samen te brengen. Met onze initiatieven (Email-banner, verspreiding Play True Filmpje via website en social media, ophangen Play True vlaggen en uitdelen Play True bandjes, organiseren workshop rond doping,…) willen wij aantonen dat ook de Vlaamse Hockey Liga aandacht heeft voor de dopingproblematiek en dat alleen de ZUIVERE SPORT zijn plaats heeft in onze federatie.

Doet jou hockeyclub ook mee? Zet het op social media met #CleanSport!

Meer info over de Play True Day 2018

TOUTES LES NEWS HOCKEY BELGIUM SONT ICI !

Sélectionnez votre catégorie