Overzicht verzekerde waarborgen

Hockeyballen buiten de grenzen van het hockeyterrein