Nombre de membres par club

RBHA Infrastructure

Arbitres Théoriques Indoor Hockey

Aantal leden per club

Convenant KBHB-VHL-LFH