We zijn op zoek naar financiële expert- en bedrijfsrevisor-profielen voor de Licentiecommissie

De Koninklijke Belgische Hockey Bond voert vanaf het seizoen 2021/2022 een Licentiesysteem in voor clubs die willen deelnemen aan de Eredivisie van de Belgian League (Dames en Heren).  Vanaf het seizoen 2024/2025 wordt de Licentie uitgebreid naar clubs die in D1 en D2 Belgian League willen spelen en vanaf het seizoen 2027/2028 naar alle Belgische clubs.

De criteria voor het verlenen van de Licentie zijn bedoeld om een gezond, professioneel en gecontroleerd financieel beheer van de clubs te bevorderen, teneinde hun levensvatbaarheid en ontwikkeling, alsmede eerlijke concurrentie tussen de clubs en het evenwicht in de sportcompetitie te garanderen.

De Licentie aanvragen worden door de volgende instanties behandeld:

  • een Licentie Manager
  • een Licentiecommissie

De KBHB is op zoek naar een voorzitter en minimum vier (4) leden voor zijn Licentiecommissie. De Licentiecommissie is bevoegd voor de toekenning aan de Clubs van een ‘Licentie’ die hen toegang verleent tot de door de KBHB georganiseerde kampioenschappen.

Leden van de Licentiecommissie moeten beschikbaar zijn en in de mogelijkheid om de licentie aanvragen te behandelen tussen de 15 maart en de 15 april van elk jaar -> 15 tot 20 dossiers.

De gezochte profielen zijn de volgende :

  • Bedrijfsrevisoren
  • Accountant van het IAB
  • Soortgelijke profielen of ervaringen

De leden van de Licentiecommissie mogen onder geen beding officiële mandaten bij een club vervullen of vervuld hebben tijdens de afgelopen twaalf (12) maanden.

Zitpenningen zijn voorzien per behandeld dossier.

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur tegen uiterlijk 15/12 naar justine.mahiat@hockey.be.

Bij te sluiten bij uw kandidatuur:

  • De motivatie om deel te nemen aan deze licentiecommissie
  • Beroepservaring die relevant is voor de gezochte opdracht

Geef aan of u zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap, voor lid van de commissie of voor beide.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Justine Mahiat justine.mahiat@hockey.be

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie

Waar kunt U de wedstrijden van de Eredivisie van dit weekend bekijken?

https://hockey.be/wp-content/uploads/2021/04/Story-matches-du-w-e.mp4 Vorige Volgende Vorige Volgende Zondag 18/04/2021 Dames – 12:00 Victory – Antwerp https://www.youtube.com/channel/UCJyIn4gOdtW2_vA4wCs_pNQ/featured Daring – Dragons Racing – Herakles BX1 https://www.youtube.com/watch?v=gvaLP0Bp5Y8 Leuven – White Star Waterloo Ducks – Wellington

Lees meer »