Update 12/08 – maatregelen provincie Antwerpen werden bijgestuurd!

De info hieronder zal op geregelde tijdstippen worden geüpdatet, in functie van de evolutie van de actualiteit.

Update 12/08 - maatregelen provincie Antwerpen werden bijgestuurd!

In haar persconferentie van deze woensdagnamiddag heeft Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, een aantal maatregelen die op 29 juli jl. ingevoerd werden voor de provincie, opnieuw bijgestuurd in het licht van de evolutie van de cijfers.

Concreet zijn er ook aanpassingen die van toepassing zijn op onze Antwerpse clubs.

Sportief

De aanvullende maatregelen die door de provincie Antwerpen op 29 juli werden ingevoerd en die van toepassing waren voor alle hockeyclubs uit de provincie, worden vanaf vandaag (12 augustus) opnieuw afgeschaft. Voor de clubs uit de provincie Antwerpen gelden opnieuw de maatregelen die van kracht zijn voor de sport in gans België. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn:

 • Iedere sportbubbel mag opnieuw bestaan uit max. 50 personen
  • trainers/stafleden/scheidsrechters inbegrepen
  • binnen iedere sportbubbel op het veld:
   • is er geen sociale noch sportieve distancing nodig
   • geldt er geen mondmaskerplicht
   • is fysiek contact toegelaten
  • er zijn geen specifieke beperkingen meer voor de leeftijdsgroepen 12-18 jaar en ouder dan 18
  • meerdere sportbubbels zijn toegelaten op eenzelfde veld:
   • voor zover er geen enkel contact is tussen deze verschillende bubbels
   • voor zover de sociale distancing van 1,50 m ten allen tijde kan gerespecteerd worden tussen de personen uit de verschillende bubbels
 • (Oefen)wedstrijden waarin Antwerpse clubs actief zijn, zijn opnieuw mogelijk overal in België, ook in de provincie Antwerpen.
  • dit geldt voor alle leeftijdscategorieën

Horeca

Ook de maatregelen voor de Horeca werden bijgestuurd en teruggeschroefd naar deze die in gans België van kracht zijn. De belangrijkste wijzigingen voor de clubs uit de provincie Antwerpen zijn:

 • Klanten moeten zittend en aan tafel consumeren.
  • max. 10 personen per tafel: leden van eenzelfde huishouden + max. 5 personen van de vaste sociale bubbel van dit gezien
 • Horecazaken moeten ten laatste om 1u ’s morgens verplicht sluiten.

In bijlage vindt u de bijgewerkte versie van het document AANPASSING RICHTLIJNEN HOCKEY, met zoals gewoonlijk, de nieuwe zaken in het rood.

Update 5/08 - ENKEL PROVINCIE ANTWERPEN

In een persconferentie deze middag heeft Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, een aantal versoepelingen aangekondigd van de maatregelen die in de volledige provincie gelden sinds vorige week.

Zo kondigde ze ook een versoepeling aan voor de beoefening van sporten met fysiek contact tot 18 jaar:


-12 JAAR

 • alle vormen van hockey, ook met fysiek contact, zijn toegelaten.
 • 50 personen per veld (trainer(s) inbegrepen), in te delen in bubbels volgens de mogelijkheden/noden.

 

12 TOT 18 JAAR

 • alle vormen van hockey, ook met fysiek contact, zijn toegelaten.
 • trainingen & wedstrijden: 10 personen per veld (trainer inbegrepen)
  • dus wedstrijdjes van max. 5 tegen 5
  • altijd dezelfde personen (=sportieve bubbel)
 • stages: max. 50 personen per veld (trainer(s) inbegrepen)
 • in te delen in bubbels volgens de mogelijkheden/noden

 

BOVEN DE 18 JAAR

 • enkel contactloze vormen van hockey zijn toegelaten.
  • wedstrijden zijn niet toegelaten 
  • enkel trainingen die uitsluitend contactloos verlopen 
 • max. 10 personen per veld (trainer(s) inbegrepen) -> altijd dezelfde personen (=sportieve bubbel)

Update 28/07

Gelieve hieronder een samenvatting te vinden van de richtlijnen die deze week door de Nationale Veiligheidsraad (NVR) en de provincie Antwerpen werden genomen en die van toepassing zijn op onze sport, alsook van de beslissingen die deze vrijdag door het Bestuursorgaan (BO) van de KBHB (ex. Raad van Bestuur) werden genomen m.b.t. de gevolgen van deze richtlijnen op de start van de nieuwe competities 20/21. Het goede nieuws is dat, ondanks de huidige maatregelen, alle hockeycompetities bij de jeugd en de senioren zouden alsnog zoals gepland, tijdens het eerste weekend van september kunnen starten, behalve de Belgian League en de Open League Dames en Heren. Deze laatsten zijn competities waar een langere voorbereiding nodig is. Daarom heeft het BO van de KBHB beslist om deze kampioenschappen met een paar weken te verschuiven.

 

RICHTLIJNEN NVR & PROVINCIE ANTWERPEN

Naar aanleiding van het ministerieel besluit dat de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van begin deze week bevestigt, alsook van de politieverordening van de provincie Antwerpen van woensdag namiddag, hebben wij ons document AANPASSING RICHTLIJNEN HOCKEY voor de verschillende doelgroepen opnieuw herwerkt -> zie document hieronder.

De belangrijke nieuwe aanpassingen zijn:

 • NATIONAAL – het dragen van een mondmasker is altijd en overal verplicht in uw club, zowel binnen als buiten
  • behalve voor kinderen jonger dan 12 jaar 
  • behalve als je zelf hockey speelt op het veld
  • behalve als je aan tafel zit in de bar of het restaurant van de club
 • NATIONAAL – de contactgegevens van alle bezoekers van uw club moeten geregistreerd worden
  • behalve voor kinderen jonger dan 12 jaar 
  • registratie van de gegevens van 1 persoon per gezin volstaat
  • we zijn een template document aan het voorbereiden die de clubs hiervoor zullen kunnen gebruiken -> dit zal de komende dagen naar alle clubs worden gestuurd
 • NATIONAAL – er mogen maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn voor een outdoor wedstrijd (100 indoor) 
  • de toeschouwers moeten verplicht een mondmasker dragen
  • de sociale distancing van 1,5m moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden
 • NATIONAAL – de lokale en provinciale overheden mogen op hun territorium strengere maatregelen opleggen 
  • contacteer dus steeds uw lokale overheid 
  • contacteer dus steeds uw lokale overheid (in eerste instantie uw gemeente) om op de hoogte te zijn van de regels die toepasbaar zijn voor uw club
  • om op de hoogte te zijn van de regels in uw regio
 • PROVINCIE ANTWERPEN – sporten waar fysiek contact aanwezig is, zijn verboden op het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen  
  • wedstrijden zijn voor iedereen in de provincie Antwerpen verboden (alle leeftijdscategorieën)
  • trainingen zonder fysiek contact zijn toegestaan
  • voor sporters ouder dan 18 jaar:
   • de sportieve bubbel (spelers + trainer(s)) moet beperkt blijven tot max. 10 personen
   • er mogen meerdere sportieve bubbels van max. 10 personen op één veld trainen, maar ze moeten fysiek altijd en overal gescheiden zijn

Gezien het belang van mondmaskers in deze fase, hebben wij nieuwe posters gemaakt, met pictogrammen in dezelfde stijl als deze van een aantal maanden geleden. Aarzel niet om deze te gebruiken -> zie document hieronder.

 

BESLISSINGEN BO KBHB

In een meeting deze vrijdagavond 31 juli 2020, heeft het Bestuursorgaan van de KBHB zich gebogen over bovenstaande regels en de impact ervan op onze sport en op de start van het nieuwe seizoen. Hieronder een overzicht van de beslissingen die in dat kader door het BO werden genomen:

 • Maatregelen van de NVR
  • Deze maatregelen moeten door alle clubs in België zo strikt mogelijk worden gevolgd, om zo mee te werken aan de gezamenlijke inspanningen om de opmars van het virus in te dijken.
 • Verstrengde maatregelen voor de clubs uit de provincie Antwerpen
  • Wedstrijden: (oefen)wedstrijden zijn VERBODEN
   • Binnen de provincie Antwerpen.
   • Aan de Antwerpse clubs raden wij fors af om in de maand augustus oefenwedstrijden te plannen buiten de provincie Antwerpen. De ‘spirit’ van de maatregelen van de provincie is net om een maximaal aantal mensen aan te sporen om thuis te blijven, om het aantal menselijke contacten niet onnodig de hoogte in te jagen.
   • Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën.
   • De KBHB heeft aan de Top Hockey League (THL = organisatie die de belangen van de Ere afdeling clubs behartigt) gevraagd om haar clubs aan te sporen tot solidariteit met de Antwerpse clubs, door geen oefenwedstrijden te spelen tot 26/08/2020. Dit geldt trouwens ook voor de andere divisies van de Belgian League.
    • geen oefenwedstrijden tegen Antwerpse ploegen (wat sowieso niet mag!)
    • geen oefenwedstrijden tussen ploegen van clubs buiten de provincie Antwerpen onderling
  • Trainingen: enkel CONTACTLOOS trainen is toegelaten
   • jeugd (U7-U19): met max. 50 pers. per veld
   • senioren (18+): in groepen van max. 10 personen (trainer inbegrepen) -> verschillende gescheiden groepen van 10 op 1 veld is toegelaten
   • Aan de Antwerpse clubs raden wij fors af om in de maand augustus te gaan trainen op velden buiten de provincie Antwerpen. De ‘spirit’ van de maatregelen van de provincie is net om een maximaal aantal mensen aan te sporen om thuis te blijven, om het aantal menselijke contacten niet onnodig de hoogte in te jagen.
  • Stages: de richtlijnen voor de sportkampen/-stages zijn afgelopen week niet meer in detail aan bod gekomen, daarom raden we organisatoren van stages aan om de voorzichtige optie te nemen.
   • voorzie enkel activiteiten/oefeningen zonder fysiek contact
   • jeugd (U7-U19): met max. 50 pers. per veld
   • senioren (18+): in groepen van max. 10 personen (trainer inbegrepen) -> verschillende gescheiden groepen van 10 op 1 veld is toegelaten
 • Start competities 20/21
  • Alle kampioenschappen:
   • Voorlopig geen uitstel voor alle senioren- en jeugdkampioenschappen, behalve voor de Belgian League en Open League Dames en Heren.
  • Belgian League:
   • De start van de competitie (Ere en Nat. 1 – 2 – 3 Dames & Heren) wordt uitgesteld tot zaterdag 19/09/2020 of zondag 20/9 (in functie van de programmatie). Door de maatregelen in de provincie Antwerpen werd een deftige voorbereiding in augustus voor veel Antwerpse clubs onmogelijk. Dit uitstel zal deze clubs toch de nodige tijd geven om zich correct voor te bereiden.
  • Open League:
   • De start van de competitie (Ere en Nat.1 Dames & Heren) wordt uitgesteld tot zondag 13/9. Zoals voor de Belgian League, krijgen de Antwerpse clubs zo meer tijd om zich voor te bereiden.
 

We zijn ons er sterk van bewust dat deze nieuwe regels opnieuw veel extra druk legt op onze sport en onze clubs. Nochtans is het van uiterst groot belang dat we deze regels zo strikt mogelijk naleven, opdat de gezondheidssituatie opnieuw zou kunnen verbeteren. Het is de enige weg om tot een zo normaal mogelijke situatie terug te komen.

We wensen iedereen veel sterkte en moed toe.

SAMEN ZULLEN WE HET VIRUS OVERWINNEN!

Update 25/07

In haar persconferentie van gisteren heeft de regering aangekondigd dat, gezien de huidige snelle nieuwe opmars van het virus in alle delen van ons land, de geplande 5e fase van de versoepeling van de maatregelen NIET zal doorgaan. Integendeel, er werden een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd, die vanaf zaterdag 25 juli van kracht zullen zijn.

 • Het verplicht dragen van een mondmasker wordt uitgebreid.
 • De contactgegevens van klanten van horecazaken (waaronder sportclubbars en -restarurants) zullen worden opgevraagd en max. 14 dagen bijgehouden, voor tracering bij gevallen van besmetting.

Hier zijn de aanpassingen:

ALGEMEEN RICHTLIJNEN

De Nationale Veiligheidsraad heeft ook nieuwe richtlijnen uitgevaardigd, die van kracht zijn vanaf zaterdag 25 juli 2020:

 • Indoor sportaccommodaties: het dragen van een mondmasker is verplicht, uitgezonderd voor de sportbeoefening zelf.
 • Outdoor sportaccommodaties: het dragen van een mondmasker is verplicht in outdoor sportaccommodaties waar veel volk bijeenkomt en waar sociale distancing moeilijk/niet mogelijk is.
  • rond een veld waar een wedstrijd wordt gespeeld met veel toeschouwers.
  • op plaatsen waar mensen aanschuiven.
 • Horecazones van de clubs:
  • Het dragen van een mondmasker is altijd verplicht, uitgezonderd voor mensen die aan tafel zitten.
  • Klanten van bars/restaurants zullen hun contactgegevens moeten achterlaten. Hoe dit exact zal verlopen voor de horeca in sportclubs zal nog verder moeten verduidelijkt worden. We houden jullie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

VOOR DE CLUBS

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in outdoor sportaccommodaties waar veel volk bijeenkomt en waar sociale distancing moeilijk/niet mogelijk is.
  • rond een veld waar een wedstrijd wordt gespeeld met veel toeschouwers.
  • op plaatsen waar mensen aanschuiven.
 • Als kleedkamers niet per se nodig zijn, raden wij aan om ze gesloten te houden. Dit beperkt het kruisen van personen en vermindert de risico’s.

 • Horecazones (bar, tuinbars, restauratie en terras) mogen open onder strikte voorwaarden. Deze regels vind je terug op de website van de FOD Economie en Horeca Vlaanderen. Het is voor klanten verplicht zittend te consumeren, op de infrastructuur die door de uitbater specifiek volgens de regels werd ingericht.
  • Uitgezonderd op de momenten dat klanten aan tafel zitten, zijn deze verplicht om steeds een mondmasker te dragen.
  • De contactgegevens van klanten van horecazones zullen worden opgevraagd en max. 14 dagen bijgehouden, voor tracering bij gevallen van besmetting. Hoe dit exact zal verlopen voor de horeca in sportclubs zal nog verder moeten verduidelijkt worden. We houden jullie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
 • Vergaderruimten mogen terug open mits respect van de hygiëne en social distancing regels en het dragen van een mondmasker.

VOOR DE TRAINERS

 • Het is aangeraden een mondmasker te dragen op en naast het veld.

VOOR DE SPELERS EN/OF OUDERS/BEGELEIDERS

 • Was/ontsmet je handen voor je vertrek van huis en regelmatig gedurende jouw verblijf op de club.
 • Draag steeds een mondmasker op plaatsen waar veel volk samenkomt en sociale distancing moeilijk is:
  • rond een veld waar een wedstrijd wordt gespeeld met veel toeschouwers.
  • op plaatsen waar mensen aanschuiven
  • in de horecazones van de clubs, behalve als je aan tafel zit
 • Afstand houden:
  • Tot U12: geen distancing meer vereist
  • Vanaf U14:
   • buiten het veld: altijd 1,5 meter afstand houden
   • op het veld: geen distancing meer nodig

Nu we dankzij de versoepelingen opnieuw samen kunnen hockeyen, willen we dit natuurlijk graag zo houden. Dat kan alleen als alle clubs én alle spelers de regels en afspraken respecteren. We zijn samen verantwoordelijk voor elkaars gezondheid én rekenen meer dan ooit op ieders inzet!

Update 01/07

Vanaf 1 juli 2020 werden de richtlijnen opnieuw versoepeld.
In deze fase kunnen opnieuw alle hockeywedstrijden plaatsvinden (oefenwedstrijden, officiële wedstrijden), met fysieke contacten. Er geldt een limiet van maximaal 50 deelnemers per wedstrijd (spelers en stafleden inbegrepen). Bovendien zullen bij deze outdoor wedstrijden per veld maximaal 400 zittende en/of staande toeschouwers mogen aanwezig zijn (200 voor indoor wedstrijden). Vanaf 1 augustus 2020 wordt dit opgevoerd naar 800 (400 voor indoor).
Deze combinatie van deelnemers en publiek maakt dat het vanaf 1 juli opnieuw mogelijk wordt om (kleinschalige) sportevenementen te organiseren. Maar dit betekent echter niet dat alle veiligheidsmaatregelen kunnen genegeerd worden.
Organisatoren dienen zich te houden aan de voorwaarden en richtlijnen die bepaald worden in het protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden die u vindt op de website van de Vlaamse Sport Federatie -> KLIK HIER

Hier zijn de aanpassingen:

ALGEMEEN RICHTLIJNEN

 • Maximaal 400 zittende en/of staande toeschouwers mogen aanwezig zijn (200 voor indoor wedstrijden).
 • Vanaf U14, respect voor de sociale distancing buiten het veld (1,5m).
 • Voor en na de training/wedstrijd wordt er nog steeds aangeraden mondmaskers te gebruiken, zeker wanneer social distancing niet kan gerespecteerd worden.
 • Tijdens de training worden mondmaskers voor de trainers sterk aangeraden, zeker indien de social distancing niet kan gerespecteerd worden.
 • Alle sportactiviteiten kunnen hervat worden, zonder dat social distance hierbij moet toegepast worden tijdens de sportactiviteit.
 • De ‘sportbubbel’ kan vergroot worden tot maximum 50 personen in een activiteit in georganiseerd verband.
 • Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk.

VOOR DE CLUBS

 • Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk. In het protocol voor beheerders van sportinfrastructuur van de Vlaamse Sport Federatie kan je hiervoor alvast richtlijnen en adviezen terugvinden -> KLIK HIER
 • Als kleedkamers niet per se nodig zijn, raden wij aan om ze gesloten te houden. Dit beperkt het kruisen van personen en vermindert de risico’s.
 • Indien kleedkamers en douches opengaan moet je rekening houden met volgende principes:
  • Een vaste ‘sportbubbel’ (een team bvb.), kan gezamenlijk gebruik maken van deze kleedkamer en douche-infrastructuur.
  • 2 groepen/teams kunnen niet samen zitten in een kleedkamer. Voorzie een duidelijk tijdslot per groep/team.
  • Voorzie tijd tussen het gebruik van verschillende bubbels in, voor een korte ontsmetting of reiniging
  • Besteed extra aandacht aan contactoppervlakken (klinken, banken, doucheknoppen, lockers…).
  • Voorzie personeel voor de reiniging of maak afspraken met de groep/teamverantwoordelijke die kan instaan voor de reiniging.
 • Drankautomaten mogen opnieuw open, mits regelmatige en grondige ontsmetting van de contactzones (knoppen, betaalzone, productschuif/-bak,…) en mits het garanderen van social distancing (1,5 m) tussen de klanten.
 • Veldbezetting alle leeftijdsgroepen: max. 50 personen (trainer(s) inbegrepen) per veld.

VOOR DE TRAINERS

 • Geen distancing meer nodig.
 • Er zijn geen beperkingen meer betreffende de types trainingsoefeningen.
 • (Oefen)wedstrijden mogen voor alle leeftijden plaatsvinden.
 • Veldbezetting alle leeftijdsgroepen: max. 50 personen (trainer(s) inbegrepen) per veld.

VOOR DE SPELERS EN/OF OUDERS/BEGELEIDERS

 • Zittend en/of staand publiek wordt opnieuw toegelaten rond het veld (max. 400), mits social distancing gerespecteerd kan worden.
 • Afstand houden:
  Tot U12: geen distancing meer vereist
  Vanaf U14:
  • buiten het veld: altijd min. 1,5 meter afstand houden
  • op het veld: geen distancing meer nodig

Update 08/07

In een eerste fase werd het document RICHTLIJNEN OPSTART HOCKEY VANAF 18 MEI opgesteld, dewelke nu in een tweede fase vanaf 8 juni 2020 versoepeld kunnen worden. Hier zijn de aanpassingen:

VOOR DE CLUBS

 • De ouders mogen hun kind afzetten tot aan het veld waar de terreinverantwoordelijke/assistentie-ouder de spelers op het veld toelaat. De oudere spelers komen zelfstandig naar de ingang van het veld. Er is geen publiek toegelaten rond het veld, buiten de horeca zones.
 • Kleedkamers en douches blijven GESLOTEN.
 • Horecazones (bar, tuinbars, restauratie en terras) mogen open onder strikte voorwaarden. Deze regels vind je terug op de website van de FOD Economie en Horeca Vlaanderen. Het is voor klanten verplicht zittend te consumeren, op de infrastructuur die door de uitbater specifiek volgens de regels werd ingericht.
  OPGELET: Voor kleinere sportkantines waar maar 1 iemand bestelt, kan de regel voor eenmanszaken toegepast worden en kan bediend worden aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
 • Vergaderruimten mogen terug open mits respect van de hygiëne en social distancing.
 • Hoofdverantwoordelijke Is verantwoordelijk voor het regelmatig ontsmetten van het sanitair.
 • Assistentie-ouders
  • 1 assistentie-ouder per 20 spelers.
   regels te respecteren.
  • geeft instructies aan de spelers om na de training hun hockeyspullen terug
   op te pikken en rustig het veld te verlaten en naar hun ouders te gaan.
 • Veldbezetting alle leeftijdsgroepen:
  • Maximum 20 personen (trainer(s) inbegrepen) per ½ veld (in te delen naargelang de noden).
  • Maximum 40 personen (trainer(s) inbegrepen) per veld (in te delen naargelang de noden).

VOOR DE TRAINERS

 • Voorzie GEEN onderlinge wedstrijden voor jongeren vanaf U14/volwassenen. Tot
  U12 mogen er oefenwedstrijden plaatshebben binnen de groep.
 • Hun hockeyspullen aan de zijlijn van het veld achterlaten op 5 m van elkaar.
 • Veldbezetting alle leeftijdsgroepen:
  • Maximum 20 personen (trainer(s) inbegrepen) per ½ veld (in te delen naargelang de noden).
  • Maximum 40 personen (trainer(s) inbegrepen) per veld (in te delen naargelang de noden).

VOOR DE SPELERS EN/OF OUDERS/BEGELEIDERS

 • Ga zelfstandig van de ‘kiss & ride zone’ naar het veld waar de  assistentie-ouder of terreinverantwoordelijke je opwacht. Jonge kinderen kunnen door de ouders/begeleiders afgezet worden aan de ingang van het veld. Er is geen publiek rond het veld toegestaan buiten de horeca zones (bar,  tuinbars, restauratie en terras).
 • Afstand houden:
  Tot U12: geen social- en sportieve distancing meer vereist
  Vanaf U14:
  • buiten het veld: altijd min. 1,5 meter afstand houden
  • op het veld: altijd min. 5 meter afstand houden

Update 28/05

Update 15/05

JA hoor, jullie hebben het goed gehoord, het mag weer!  De Nationale Veiligheidsraad heeft bevestigd dat er vanaf 18 mei weer in de buitenlucht mag worden gesport (lees getraind – zonder fysiek contact). Maar wel met strikte regels waar IEDEREEN zich aan moet houden, anders zitten we zo weer terug thuis voor de buis!

Iedere club heeft van de Federatie een document met richtlijnen ontvangen, en we hopen dat de clubs deze ook doorgestuurd hebben aan hun leden. Om zeker te zijn dat we allemaal ‘on the same page’ zijn, hierbij nogmaals de belangrijkste zaken die ECHT gerespecteerd moeten worden:

 • handen ontsmetten thuis en op de club;
 • in trainingskledij naar en van de club;
 • thuis douchen;
 • AFSTAND RESPECTEREN: social distancing 1,5m buiten het veld, en sportieve distancing 5m op het veld;
 • de aangegeven looplijnen respecteren;
 • geen fysiek contact;
 • alleen je eigen trainingsspullen (stick, bitje, drinkfles) mee en niets lenen of aanraken van een ander;
 • altijd een trainer aanwezig:
  • tot U12 : max. 6 spelers per trainer, in totaal max. 28 personen (trainers inbegrepen) op een groot veld;
  • vanaf U14 : max. 9 spelers per trainer, in totaal max. 20 personen (trainers inbegrepen) op een groot veld.

Luister naar de verantwoordelijke mensen en naar de trainer, zij kunnen kinderen (jong en oud) naar huis sturen, als de regels niet gevolgd worden.

En voor de ouders, sorry, maar die mogen alleen de kids aan de ‘Kiss & Ride’ zone afzetten en weer ophalen. Helaas is, buiten de velden en de toiletten, alles op slot. De clubhuizen zijn gesloten, dus geen koffie of een pintje/wijntje – dat is hopelijk voor een volgend perspectief in juni – en ook geen ‘langs het lijntje’.

LATEN WE ONS SAMEN AAN DE RICHTLIJNEN HOUDEN,
DAN WORDT ER SNEL MISSCHIEN MÉÉR MOGELIJK!

Nuttige documenten

Update 27/03

REMINDER OFFICIËLE MAATREGELEN VAN DE OVERHEID

 • De overheid, die belast is met de beheersing van de crisis rond het Corona virus, groepeert alle officiële informatie over dit onderwerp op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/
  • Lijst van de genomen officiële maatregelen
  • Lijst van raadgevingen op het niveau van hygiëne en sociale contacten
  • Lijst van meest gestelde vragen en de antwoorden op deze vragen  (Q&A).
  • Communicatie voor de verschillende doelgroepen.

BOND

 • De kantoren van de Bond (KBHB/VHL/LFH) zijn minstens gesloten tot 19/04/2020, zoals verplicht in de maatregelen van de overheid.
 • Desalniettemin werkt het personeel van de Bond van thuis uit en is het 100% operationeel. De opvolging van alle dossiers wordt voortgezet:
  • Contacten met openbare besturen
  • Organisatie van de kampioenschappen
  • Ondersteuning voor de clubs
  • Organisatie van de opleidingen
  • Nationale teams
  • Contacten met internationale Bonden
  • Financiën
  • Communicatie
  • Sponsoring
  • Evenementen

BELGISCHE COMPETITIE

  • Kampioenschappen :
   • Alle hockeykampioenschappen in België zijn opgeschort tot minstens 19/04/2020, zoals voorgeschreven door de maatregelen van de regering. Zolang er een mogelijkheid bestaat om opnieuw te spelen, wil de Federatie deze open houden. Het is onze wens om de competitie terug op te starten van zodra dit mogelijk is en van zodra dit opnieuw toegelaten wordt. Het vervolg van de kampioenschappen zal dus afhangen van de evolutie van de huidige crisis en de instructies van de overheid.
   • Op dit moment werkt de Bond actief aan de verschillende mogelijke scenario’s voor een herneming van de competities als er een einde komt aan de door de overheid opgelegde maatregelen om de verspreiding van het Corona virus in te dijken.
   • Een minimale trainingsperiode zal voorzien worden voor alle teams VOOR de eventuele herneming van de kampioenschappen
  • Trainingen :
   • Team trainingen zijn tot minstens 19/04/2020 verboden.

CLUBS

 • De overheid verplicht de clubs om hun hele infrastructuur te sluiten voor leden. Activiteiten zijn er strikt verboden tot minstens 19/04/2020.
  • Wedstrijden
  • Trainingen
  • Stages
  • Vergaderingen in het clubhuis
  • Evenementen van gelijk welke aard in het clubhuis

FIH PRO LEAGUE

 • De internationale Bond heeft besloten om alle wedstrijden van de Pro League op te schorten tot minstens 17/05/2020.
  • De KBHB werkt aan een herprogrammatie van de wedstrijden BEL-USA (dames) en BEL-ESP (heren) die voorzien waren op 15/05 en 17/05 in Antwerpen, op een latere datum.
  • Reeds aangekochte tickets voor deze wedstrijden blijven geldig.

FYSIEKE ACTIVITEITEN

 • Onderhouden van een regelmatige fysieke activiteit is goed voor de gezondheid en versterkt de weerbaarheid van het immuunsysteem.
  • Wandelen / fietsen :
   • Alleen te beoefenen of samen met één persoon die onder het zelfde dak woont.
   • Beoefenen met zijn tweeën: respecteer een afstand van 1m50.
  • Jogging / intensief fietsen :
   • Alleen te beoefenen of samen met één persoon die onder het zelfde dak woont
   • Beoefenen met zijn tweeën: gezien de grotere intensiteit van de ademhaling, een afstand van 5m respecteren.
  • Intensieve fysieke activiteit wordt afgeraden omdat deze het organisme en het immuunsysteem vermoeit.
  • Iedere samenscholing of teamsport is verboden;

Update 15/03

HERINNERING – Gelieve de instructies van de overheid inzake het Coronavirus te volgen

De Hockey Belgium federatie in haar geheel (KBHB, VHL en LFH) volgt vanzelfsprekend de actualiteit rond de COVID-19 pandemie op de voet. De federale autoriteiten en onze bevoegde instanties (Sport Vlaanderen en Adeps) hebben in dat kader belangrijke instructies en richtlijnen gegeven.  

De doelstelling van deze maatregelen is om een maximaal aantal landgenoten aan te zetten tot ‘social distancing’ (= het verminderen van de probabiliteit op contact tussen mensen die drager zijn van een infectie en andere niet besmette personen), dit teneinde de overdracht van het virus te minimiseren en te vertragen. De bedoeling is om ons gezondheidssyteem en de medische teams op het terrein maximaal in staat te stellen om zo normaal mogelijk te blijven functioneren en álle zieken te kunnen blijven verzorgen.

Maar opdat dit zou werken, is het van cruciaal belang dat iedereen de instructies en richtlijnen naar de letter volgt ! We zijn ons ervan bewust dat deze een belangrijke impact hebben op de sportbeoefening en meer bepaald op het beoefenen van onze hockeysport. Maar we wensen hier nog eens krachtig en duidelijk op te roepen tot het respecteren van een aantal punten:

 • Het is niet toegelaten om hockey of een andere teamsport te beoefenen in de infrastructuren van de hockeyclubs:
  • geen wedstrijden
  • geen trainingen
 • Het is niet toegelaten om andere activiteiten te organiseren in de clubhouses (bar, vergaderzaal, kleedkamers, fitnesszaal,…)  
  • geen meetings
  • geen tactische sessies
  • geen fitness sessies

In dit kader, en ondanks de uitzondering die door de regering wordt toegestaan voor de elite atleten, hebben onze nationale teams besloten om niet in team te trainen gedurende minstens twee weken. Ze willen zo het voorbeeld geven, door hun sociale verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt voor Red Lions die de Spelen van Tokio voorbereiden, maar ook voor de Red Panthers en alle jeugdteams.


VERVOLG VAN HET SEIZOEN

Wat betreft de eventuele verder zetting van het lopende seizoen, worden er momenteel verschillende mogelijke scenario’s overwogen. Deze zullen in de komende dagen, in overleg met de clubs, worden geanalyseerd.

Op het einde van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd, zal er uiteraard tijd worden voorzien opdat alle teams opnieuw een minimum aantal keer kunnen trainen, alvorens de verschillende competities weer op te starten. We kunnen daarenboven alleen maar iedereen aanmoedigen om persoonlijk te blijven trainen, zij het fysiek door bvb. te gaan lopen (alleen :-), of technisch, bij u thuis.  

Update 12/03

Alle competities en trainingen opgeschort tot 31/03

Als gevolg van de verdere uitbreiding van het Coronavirus in België hebben de Vlaamse en Franstalige instanties bevoegd voor de sport, besloten om alle sportmanifestaties in België op te schorten tot 31 maart.

 • Vlaamse Minister van Sport Ben Weyts
 • Minister van Sport van de Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny


De Koninklijke Belgische Hockey Bond, de Vlaamse Hockey Liga en de Ligue Francophone de Hockey nemen nota van deze officiële beslissing en zullen er zich naar schikken. Dwz. dat ALLE hockeyactiviteiten (wedstrijden, trainingen, initiaties, …) in België vanaf 12/03 worden opgeschort tot minstens 31 maart 2020.

De Hockey Bond raadt alle clubs aan om in deze periode geen vervangende activiteiten te organiseren in hun infrastructuur. Daarnaast
willen we met aandrang iedereen oproepen om de officiële aanbevelingen ivm. hygiëne en sociale contacten in acht te nemen. Deze
aanbevelingen vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/03/10/help-jezelf-en-anderen-te-beschermen/

We zullen de evolutie hieromtrent van dichtbij blijven opvolgen en zullen hierover opnieuw communiceren, zodra er een officiële wijziging
wordt aangekondigd door de bevoegde instanties.

Tenslotte zouden de KBHB, de VHL en de LFH eenieder die getroffen is door het virus een spoedig herstel willen wensen.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie

Nieuw wedstrijdprotocol

 Overgangsmaatregel met het oog op de late publicatie van de komende weekendwedstrijden Indien, in toepassing van het oude protocol, wedstrijden al zijn uitgesteld voor het weekend van 19 en 20/09,

Lees meer »