Instructeur B Hockey (105.5 u)

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve hockeyspelers en – speelsters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van hockey teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n)

 • Kwalificatievoorwaarde(n):
  • Kwalificatie: het diploma van ‘Initiator Hockey’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.
   · Ervaring:
  • In het bezit zijn van 4 credits*, die verworven zijn door
   • het volgen van VTS- of VHL-bijscholingen (1 credit per bijscholing)
   • het geven van VHL-initiaties (1 credit per initiatie)
   • het doceren van ‘Initiator Hockey’, ten laatste het kalenderjaar voor de cursus start (1 credit per 3u les theorie/praktijk)

* credits starten pas vanaf het moment dat een vorig diploma behaald werd.

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)

Eventuele vrijstelling(en)

 • Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel – zie
  www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel > Nuttige info voor cursisten.
  Volgorde van de modules
 • Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste of samen met de overige modules gevolgd te worden.
 • Alle modules worden samen als één geheel georganiseerd.
  Opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
 • Tijdens de praktijklessen is aangepaste hockey-kledij en -materiaal vereist.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 105.5 uren (waarvan 20 uren stage) , 4 module(s), en 18 vakken