Aspirant Initiator Hockey

WAT ? 

Aspirant-Initiators zorgen, steeds onder leiding van een hoger opgeleide lesgever/trainer dat de trainingen van (jeugd)sporters op een veilige en organisatorisch kwaliteitsvolle manier kunnen aangeboden worden. Het aanbieden van deze opleiding moet op clubniveau de kwaliteit van het huidige, niet gekwalificeerde, lesgeverskorps verhogen, wat automatisch zal resulteren in een kwaliteitstoename van het clubaanbod.

Er werd duidelijk geopteerd om de Aspirant-Initiator als niveau 0 te beschouwen om duidelijk te maken dat het een instapniveau is naar de Initiatoropleiding, het eerste opleidingsniveau als trainer. Het grote verschil met een gediplomeerde Initiator is dat een Aspirant-Initiator onder het directe toezicht werkt van een hoger opgeleide aanwezige trainer en een Initiator zelfstandig een programma kan uitvoeren hem aangereikt door een hoger opgeleide trainer. De Initiator heeft dus zelf inzicht in het didactisch handelen binnen zijn sporttak, terwijl de Aspirant-Initiator enkel een uitgewerkt basisoefenstofpakket kan aanbieden.

VOOR WIE ?

Iedereen die 15 jaar wordt in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start kan zich inschrijven voor de cursus Aspirant-Initiator.

HOE INSCHRIJVEN ?

De opleiding Aspirant-Initiator wordt georganiseerd als een erkende cursus, dit betekent dat dit een opleiding is die niet door de Vlaamse Trainersschool (VTS) wordt georganiseerd of gefinancierd, maar die door de Vlaamse Trainersschool wordt erkend en waarvan de geslaagde cursisten worden gehonoreerd met een VTS–attest.
Aanvragen dienen dus te gebeuren bij de Vlaamse Hockey Liga vzw.

HOE AANVRAGEN ?

Enkel VHL-clubs kunnen een aanvraag indienen om deze interne opleiding op de club te organiseren. Hiervoor dienen ze een aanvraagformulier  in te vullen alsook een deelnemerslijst door te sturen met een aantal gegevens. Na goedkeuring van de aanvraag en het ontvangen van de deelnemerslijst ontvangt de desbetreffende clubs de ppt. presentatie die de docent kan gebruiken alsook een syllabus voor de deelnemers. Deze kost 5 euro/deelnemers. Meer info, kan je terug vinden in de handleiding.