Juridisch Comité

Federaal Parket

Het Federaal Parket wordt toevertrouwd aan een door de Raad van Bestuur aangestelde Procureur, hetzelfde geldt voor zijn eventuele adjuncten. Zaken worden bij de Procureur aanhangig gemaakt door de officiële verslagen ondertekend door de Scheidsrechters, door de klachten ingediend door de Raad van Bestuur, door de Aangesloten Clubs of leden van de Bond aangaande strafbare feiten. Bovendien kan hij van ambtswege elke overtreding vervolgen waarvan hij in kennis is gesteld.

Leden van het Federaal Parket:

  • Christine Danhaive (procureur)
  • Charles Albert Van Hellepute (procureur)
  • Diederik Bruggink (procureur)
  • Muriel Dal (procureur)

Controlecomité

Het Controlecomité onderzoekt en beoordeelt alle vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de veldhockeywedstrijden, georganiseerd door of met de medewerking van de Bond, en met de organisatie en alle reglementaire bepalingen ervan.

Leden van het (outdoor) Controlecomité:

  • Voorzitter: Patrick Coppieters ’t Wallant
  • Leden: Alexandre Lemmens, France Rolland, Gabriel Ghyselen, Jean-Christophe Capelle, Jean-Emmanuel Beernaert, Laura André, Stephane Vandenbossche, Thierry Geurts, Jean-Christophe Brouwers.

Leden van het (indoor) Controlecomité:

  • Voorzitter: Léon-Philippe Schouller
  • Leden: Baudouin Dubois, Dominique Decleer, Frédéric Steens, Jean-Christophe Brouwers, Jonathan Leveque, Laurine Delforge, Olivier Mayens, Patrick Lepoivre.

Beroepscomité

Het Beroepscomité behandelt in hoger beroep de beslissingen van het Controlecomité en van het Controlecomité Indoor Hockey. Zijn beslissingen zijn definitief en in laatste instantie.

Leden van het Beroepscomité:

  • Co-Voorzitters: Griet Verfaillie, Jean-François Feller.
  • Leden: Danni Kerremans, Griet Verfaillie, Jan Seghers, Jean-Claude Leclef, Jean-françois Feller, Jean-Michel Legros, Nikhil-James Fobe, Pierre Degouis, Sophie Turine, Stanislas Le Paige, Tamara Bielyszew, Yves van Geirt.

Vonnissen: Beroepscomité

2019-2020 Vonnis Z10. U16B VHL2B HOEG1 TAXA2 2018-2019 Jugement – appel RACING 8/01/2018 2016-2017 Leuven Vs Antwerp – 12-01-2017 Arlon Vs Waterloo Ducks – 8-10-2017

Lees meer »

Vonnissen: Controle Comité

Seizoen 2020-2021 Dossier 55. MESS HONNEUR BL – GANT/RACI – 21/03/21 Vonnis Oree – Braxgata Covid L. en S. Jugement Herakles affiliation D. R. Dossier 8 Heren Lagere VHL2A ECLA1

Lees meer »