Competitie Commissie

De Competitie Commissie heeft als missie het onderzoeken en analyseren van de verschillende kampioenschappen voor volwassenen en stelt indien nodig wijzigingen voor. Leden van de

Lees meer »

Indoor Hockey Comité

Het Indoor Hockey Comité organiseert, leidt en controleert de Indoor Hockey competitie. Leden van het Indoor Hockey Comité Voorzitter: Patrick Van Den BergheLeden: Abdou Melouani, Anouchka

Lees meer »

Infrastructuur Commissie

Goed infrastructuurbeheer vereist speciale aandacht van elke clubleider. Om u te ondersteunen bij het beheer van uw infrastructuur, stelt de federatie een Infrastructuur Commissie met

Lees meer »

Jeugd Commissie

Deze raadgevende commissie analyseert en geeft advies over jeugdwerking in samenwerking met de vertegenwoordigers van de federatie.  Hierbij kunnen volgende thema’s aan bod komen: Organisatie

Lees meer »

Juridisch Comité

Federaal Parket Het Federaal Parket wordt toevertrouwd aan een door de Raad van Bestuur aangestelde Procureur, hetzelfde geldt voor zijn eventuele adjuncten. Zaken worden bij

Lees meer »

Masters Commissie

De Masters Commissie is een adviesorgaan van de KBHB. Ze geeft advies aan het voorstel voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap en het bekerkampioenschap

Lees meer »

Medische Commissie

De Medische Commissie hebben als hoofddoel de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Koninklijke Belgische Hockey Bond, te respecteren en te waken over het respect

Lees meer »

Official Committee

Het Official Committee is het uitvoerende orgaan van de Bond dat de arbitrage beheert. Hiervoor heeft het verschillende basistaken te vervullen, waaronder het waarborgen van

Lees meer »