Hockey2School/Push4Hockey

Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een onbekende sport is.  Eén van de doelstellingen van de Vlaamse Hockey Liga is om de hockeysport toegankelijk te maken voor alle groepen in de samenleving. Idealiter zou elk kind in Vlaanderen de kans moeten krijgen om kennis te maken met hockey.

In dit opzicht heeft de Vlaamse Hockey Liga vzw in 2019 het project Hockey2School/Push4Hockey opgestart.

Via dit project willen we zoveel mogelijk kinderen van alle leeftijden en sociale achtergronden, maar ook kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs, bereiken via schoolinitiatieven en gemeentelijke jeugdactiviteiten in samenwerking met de lokale hockeyclub zodat doorstroming naar de clubs op een laagdrempelige manier georganiseerd kan worden.

Wil je als club meer informatie over Hockey2School, klik dan hier.