DE KBHB IS OP ZOEK NAAR EEN LICENTIE MANAGER

De Koninklijke Belgische Hockey Bond voert vanaf het seizoen 2021/2022 een Licentiesysteem in voor clubs die willen deelnemen aan de Eredivisie van de Belgian League (Dames en Heren).  Vanaf het seizoen 2024/2025 wordt de Licentie uitgebreid naar clubs die in D1 en D2 Belgian League willen spelen en vanaf het seizoen 2027/2028 naar alle Belgische clubs.

De criteria voor het verlenen van de Licentie zijn bedoeld om een gezond, professioneel en gecontroleerd financieel beheer van de clubs te bevorderen, teneinde hun levensvatbaarheid en ontwikkeling te garanderen, alsmede eerlijke concurrentie tussen de clubs en het evenwicht in de sportcompetitie.

De Licentie aanvragen worden door de volgende instanties behandeld:

–  een Licentie Manager

– een Licentiecommissie

De KBHB is op zoek naar een Licentie Manager die verantwoordelijk is voor de volgende taken:

·       Ontwikkelen van het elektronische formulier voor het indienen van een Licentie aanvraag;

·       Twee workshops per jaar uitvoeren (in het Frans en het Nederlands) voor alle clubs, om deze op te leiden bij het indienen van een Licentiedossier;

·       Uitleg verschaffen aan de clubs over welke informatie zij moeten verstrekken om hun Licentie aanvraag te vervolledigen;

·       Een Licentiedossier bijhouden voor elke club die een Licentie aanvraagt;

·       Controleren of het Licentiedossiers van de clubs duidelijk en volledig zijn;

·       De clubs indien nodig aansporen om hun Licentie aanvraag in te vullen of te verduidelijken;

·       Een rapport maken en een advies uitbrengen aan de Licentiecommissie, over het al dan niet verlenen van de Licentie;

·       In de Licentiecommissie zetelen om verslag uit te brengen en alle vragen te beantwoorden, weliswaar zonder te kunnen deelnemen aan de beraadslagingen van deze Licentiecommissie;

·       Ervoor zorgen dat wordt voldaan aan alle voorwaarden die aan een club worden opgelegd n-bij het verlenen van een Licentie;

·       Samen met de KBHB nadenken over de aan de clubs op te leggen Licentiecriteria.

De Licentie Manager moet beschikbaar zijn voor de clubs en in de mogelijkheid om de Licentie aanvragen (15 à 20 aanvragen) te behandelen die ten laatste op 1 februari van elk jaar worden ingediend. Hij moet dan uiterlijk op 15 maart deze dossiers met zijn aanbevelingen doorsturen naar de Licentiecommissie.

De Licentie Manager moet bewijzen over voldoende juridische en financiële vaardigheden te beschikken om de Licentiedossiers te kunnen analyseren (de criteria voor het verkrijgen van een Licentie staan hier vermeld: https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/07/ROI-ARBH_KBHB_2020_2021.pdf – artikel 12). Hij moet zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Hij moet zich ertoe verbinden zijn taken op vertrouwelijke, onafhankelijke en onpartijdige wijze uit te voeren. Hij mag geen functie bekleden in een club die lid is van de KBHB.

De KBHB is op zoek naar een zelfstandige medewerker.

De rol van Licentie Manager kan worden ingevuld door een adviesbureau dat aan KBHB meerdere consultants ter beschikking stelt.

Het voorstel tot partnerschap moet uiterlijk op 12 augustus 2020 naar justine.mahiat@hockey.be worden gestuurd:

·       Samenwerkingsvoorstel met de KBHB (organisatorisch, financieel…);

·       Overzicht van de vaardigheden van de personen die de rol van Licentie Manager op zich nemen.

 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Justine Mahiat justine.mahiat@hockey.be

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie