Aanvraag Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN)

Wanneer sporters ziek zijn is het mogelijk dat ze in het teken van hun genezing medicijnen moeten nemen die bestanddelen bevatten die zich op de dopinglijst bevinden. Om deze medicijnen zonder problemen in te mogen nemen, moet de sporter een “Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak” (TTN) aanvragen.De Medische Commissie wil de betrokkenen aansporen meer aandacht te hebben voor […]

EHB(S)O-koffer en defibrillator

Het bezit van een EHB(S)O-koffer is verplicht onder het KBHB-reglement. De gesloten EHB(S)O-koffer moet aan de rand van het veld liggen of eventueel aan het clubhuis, indien deze zich in de onmiddellijke omgeving van het veld bevindt. VERPLICHTE INHOUD EBH(S)O-KOFFER IJs in de vorm van ijs, ice-packs, cold packs,…Ontsmettingsmiddelen: ISO- bétadine dermicum, voor cutaan gebruikFysiologische zoutoplossing in […]

Kostenraming rampengeneeskunde op grote evenementen

De Commissie stelt voor om via urgentie- en rampengeneeskundespecialisten een kostenraming te laten opstellen voor de aanwezigheid van medische teams (dokter en/of 101 ziekenwagen, evacuatieplan…) tijdens evenementen die een groot aantal toeschouwers aantrekt (internationale competities, play-off finales, …) . Gezien het groeiende aantal toeschouwers bij deze grote evenementen, wordt deze functie van essentieel belang om […]

Aanvraag stijgende derogaties

Om geaccepteerd te worden moet de derogatie geldig zijn, wat wil zeggen dat de speler voldoende oud moet zijn (cfr. Jeugd Comité) en dat het formulier werd ingevuld door een arts gespecialiseerd in de sportgeneeskunde. Om een correcte evaluatie te kunnen maken van de mogelijkheid van een kind om in een hogere categorie te spelen, […]

Verzekeringsverklaring

In geval van een ongeluk dient u zo spoedig mogelijk het verzekeringsdocument door uw arts te laten invullen.Dit ingevuld document moet vervolgens opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij: Belfius VerzekeringenKarel Rogierplein 11.B-1210 Brussel Verenigingen en vzw’s cover – Belfius verzekeringen Verzekeringspolis VHL – Belfius Aangifteformulier burgerlijke aansprakelijkheid Aangifteformulier lichamelijk ongeval

Richtlijnen

Als sporter, op zowel recreatief- als topsport niveau, is het belangrijk goed zorg te dragen voor je lichaam. Hydratatie, voeding, stretching,… hebben allemaal een invloed op je sportieve prestaties, het is dus van groot belang hiermee correct om te gaan. Hieronder vindt u interessante informatie over deze verschillende thema’s: Voeding en hydratatie Stretching en ijsbaden […]

Doping en medicatie

Het gebruik van doping zal nooit aanvaard worden door de KBHB! Het overtreden van de regels van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) zal nooit geduld worden. De Medische Commissie vraagt nadrukkelijk de medewerking van de secretarissen en de trainers van de clubs om hun spelers te informeren over de risico’s die dopinggebruik met zich meebrengen. Hockey moet […]

Medische attesten

Het reglement voorziet dat alle aangesloten leden, die in een officiële Seniorencompetitie opgesteld worden, vóór 15 oktober van elk seizoen een medisch attest (kopijen zijn toegelaten) bij de secretaris van hun club moeten indienen, dat minder dan 6 maand oud is en hen geschikt verklaart voor de hockeysport. Medisch & ouderlijk attest voor stijgende derogatie Medisch & ouderlijk […]